ankarastk2

 

FAKİRLEŞEN HAYATIMIZ VE GELECEĞİMİZİN İNŞA EDİLMESİ-I

İbrahim AKGÜN

 

Bütün gelişmelerin özünde insanın gelişmesi yatar. Gelişmeyi temel bir değer olarak almadıkça bireyin ve toplumsal hayatın gelişmesini bekleyemeyiz. İnsanın gelişmesini de basitleştirerek “eğitim” deyip geçiştiremeyiz. Zira eğitim insanı geliştirebileceği gibi şartlandırıp geri de bırakabilir.Gelişme, kişinin kendini sorgulamasıyla başlar. Daha çok tasavvufun diri tutmaya çalıştığı bu çok değerli sorgulama ilkesini hayatın içine taşımak gerekir: Şu şey niçin vardır? Bu nasıl çalışıyor? Bu neden böyledir? Ben şu işi, şu şeyi niçin yapıyor veya yapmıyorum?

Devamını Oku 

 

Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı Kapsamında Yapılan Kongreler, Konferanslar, Zirveler ve Sempozyumlar

 

Bilgeler Zirvesi; Gönül Sultanları Buluşması Bildirileri
Bildirilerin Yeni Nüshaları Sitemize Yüklenmiştir.
İmam Maturidi Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri (yeni)
Doğumunun Seksen Beşinci Yılında Cengiz AYTMATOV  Bilgi Şöleni Bildirileri (yeni)
Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (yeni)
Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya ve Orta Afrika'ya Sivil Toplum Zirvesi Bildirileri (yeni)
Uluslar Arası Türk Kültür Değerleri Sempozyumu Bildirileri Kitabı (yeni)

 

Yakında Bildirileri Yüklenecek Etkinlikler
Gaspıralı İsmail Bey Uluslar Arası Sempozyumu
Dünya Uygarlığı İçerisinde Türk Uygarlığının Yeri Kurultayı
Türk  Kültürü Uluslar Arası Kongresi   
Kuruluşundan Doksanıncı yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslar Arası Sempozyumu
Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik Uluslar Arası Sempozyumu‏
Türk Dünyası Gençlik Kurultayı (Beşeri Sorunlar ve Gençlik, Bilimden Kültüre Gençlik)
Türk  Kültürü Sekizinci Uluslar Arası Kongresi   
Kazanlı Yenilikçi Âlimler Sempozyumu
Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Birinci Uluslar Arası Sempozyumu
- Prof. TARHAN; Bilgelerin Zirvesi: Hz. Mevlana Okuyunuz
- Prof KARLIĞA; Bir Medeniyet Düşünürü: Farabi Okuyunuz
- Prof. ÇİÇEK; İnsani Değerler Açısından Mevlana Halid Okuyunuz

Bilgeler Zirvesi, Eskişehir 2014 açılış konuşmaları. Konuşma sırası içinde: Bilgeler Zirvesi Koor. İbrahim AKGÜN, Harakani Vakfı Başkanı Yavuz UZGUR, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN, DİB Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Vali G. Azim TUNA, İSİPAB Gen. Sek. Prof. Dr. M. Erol KILIÇ, Gıda Tar. Hay. Bakanı Dr. M. Mehdi EKER, MEB Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI.  İzleyiniz


Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA, TVNET’te Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) faaliyetleri ve Bilgeler Zirvesi hakkında konuştu. (25.05.2014)  İzleyiniz


Hollanda İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Eskişehir’de Bilgeler Zirvesinde, Bediüzzaman’ın “Günümüz Problemleri Hakkındaki Tavsiyeleri”ni anlatıyor. (26.05.2014) İzleyiniz    Okuyunuz


Prof. Dr. Mazhar BAĞLI ve Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU TRT OKUL'da, kültürümüzü ve medeniyetimizi inşa eden bilgelerimiz hakkında konuşuyorlar. İzleyiniz 


Bilgeler Zirvesi Koordinatörü İbrahim AKGÜN ve Saraybosna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Amina Siljak JESENKOVİC TRT Okul’da, ruh dünyamızın mimarları ve medeniyetimizi inşa eden bilgelerimiz hakkında konuşuyorlar. (BİRİNCİ BÖLÜM) 26.05.2014  İzleyiniz


Bilgeler Zirvesi Koordinatörü İbrahim AKGÜN ve Saraybosna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Amina Siljak JESENKOVİC TRT Okul’da, ruh dünyamızın mimarları ve medeniyetimizi inşa eden bilgelerimiz hakkında konuşuyorlar. (İKİNCİ BÖLÜM) 26.05.2014  İzleyiniz


26-28 Mayıs 2014 Tarihleri Arasında Eskişehir'de Yapılan Bilgeler Zirvesinde Sunulan Bildiriler

Bilgeler Zirvesi Bildirilerinin Editör Hizmetinden Geçmiş Yeni Nüshaları Sitemize Yerleştirilmiştir.

1. BÖLÜM: BİLGELER
Bekir KARLIĞA :Bir Medeniyet Düşünürü Farabi İzle Oku
Kemal AYDIN :İbn-i Sina   Oku
Ferruh AĞCA :Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has Hacip İzle Oku
Mairamkan İSABAEVA :İmam Serahsi Kimdir? İzle Oku
Mustafa KARA :Türkistanın Işığı Necmeddin-i Kübrâ İzle Oku
Mahmud Erol KILIÇ:Anadolu İslam’ının Kurucu Babalarından: Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi   Oku
Kâzım CEYLAN :Türk-İslâm Medeniyetinin Öncülerinden Ahi Evran Velî ve Medeniyetimize Etkileri İzle Oku
Saffet ATAK :Ahi Evranın Tasavvufu Yaşaması ve Yaşatması İzle Oku
Esin ÇELEBİ BAYRU - Nuri ŞİMŞEKLER:Hz. Mevlâna Öğretileriyle Bilgiden Bilgeliğe Ulaşmak İzle Oku
Ekrem ARIKOĞLU :Orta Asya’nın Yunus Emre’si: Asan Kaygı İzle Oku
Sevil GÖKTUNA:Eşrefoğlu Rumi Hazretleri İzle Oku
Nurettin GEMİCİ :Evliya Çelebi İzle Oku
Mustafa TATCI :Limni’de Sürgün Bir Velî: Niyâzî-i Mısrî İzle Oku
Halit BİLTEKİN:Vak’a-Nüvis Mehmed Râşid Efendi ve Bir Tazmini İzle Oku
Mustafa ERDOĞAN :Eski Türk Edebiyatının Bilge Şâiri: Nâbî İzle Oku
Yusuf GEDİKLİ :Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)’nın Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Mevla Görelim Neyler Nakaratlı Şiiri İzle Oku
F.S. SAYFULİNA :Sibirya Tatarlarını Dünyaya Tanıtan Şahıslar İzle Oku
Cafer ŞEN :"Bir Bektaşî Babası; Ali Rıza Öge’nin Hayatı ve Eserleri" İzle Oku
Ferit YUSUPOV :Türk Halkları Münneverı Abdullah Tukay İzle Oku
Azhar SHALDARBEKOVA :Çokan (Muhammed Hanafiya) Valihanov – 19.Asrın Türk Bilgesi İzle Oku
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU :Musa Carullah Bigi’nin Görünmeyen Tarafları veya Musa Carullah Bigi Mehemmedemin Resulzade’nin Kaçırılmasında Nasıl Yardımcı Oldu İzle Oku
Selahittin TOLKUN :Sovyet Döneminde Yaşamış Bir Türkistan Bilgesi: Alihan Töre Sagunî İzle Oku
Murat ORHIN :Mehmet Ali Tevfik Efendi İzle Oku
Mehmet Mahur TULUM :Özbekistanlı Büyük Türk Müsteşriği Abdusadık İrisov İzle Oku
Ali KORKMAZ - Faruk TEMEL:Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç İzle Oku
Zebiniso KAMALOVA (Zebunniso HUSAYN):Nesef ve Keş’ten Parlayan Işık   Oku
2.BÖLÜM: BİLGELER VE İSLAM
Ali YERAL :Hz. Cafer-i Sadık (A.S)’ın Dini ve İlmi Deryası İzle Oku
Salih ÇİFT :Bir Bilge Olarak Hakîm Tirmizî ve Anadolu Tasavvuf Kültürüne Tesirleri İzle Oku
Müjdat SÖĞÜTÇÜ :İslam Hoşgörüsü ve Bu Hoşgörünün İsmi Ebu’l-Hasan Harakanî   Oku
İsmail ÇALIŞKAN:Ahmed Yesevî Düşüncesinde Kur’an’ın Yeri -Bir Gönül Erinin Mısralarına ‘Ruh Veren’ Ayetler- İzle Oku
Ahmet YILDIRIM :Hoca Ahmed Yesevi: Düşünce Sistemi, Kaynakları ve Tesirleri İzle Oku
Galib SAYILOV :Nesimi’nin İnsan Konsepti ve İslam İzle Oku
Ahmet İNAN :Büyük Müfessir Mustafâ Hayrî Efendi İzle Oku
Mustafa ŞENTÜRK:Mûsâ Cârullâh'ın Târîhu'l-Kur'ân ve'l-Mesâhıf Adlı Eseri İzle Oku
3. BÖLÜM: BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
Mazhar BAĞLI :Bilgeler ve Birlikte Yaşama Kültürü İzle Oku
Hidayet AYDAR :"Kırgızistan’da Dindarlaşma Tirendi; Problemler, Öneriler"   Oku
Sadullah ERGÜN :Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Fikri Hayatları, Reçeteleri ve Günümüze Yansımaları İzle Oku
Kasım TATLILIOĞLU :Ahi Evran’ın Öğretileri Bağlamında Günümüzün Sosyo-Ekonomik Sorunlarına Genel Bir Bakış Açısı İzle Oku
Ahmed AKGÜNDÜZ :Bediüzzaman ve Günümüz Problemleri Hakkındaki Tavsiyeleri   Oku
4. BÖLÜM: TASAVVUF
Ahmet Emin SEYHAN:Ebu'l-Hasan El-Harakânî’nin Sevgi, Merhamet ve Hoşgörü Anlayışı İzle Oku
Osman Nuri KÜÇÜK :Bir Gönül Bilgesinin Gönül Tarifi İzle Oku
Murat AYAR :Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Seyr u Sülûk Metaforu Olarak “Gece”   Oku
Süleyman ATEŞ :Yunus’ta İlâhî Aşk   Oku
Aygun XAVERİ :Ehmed Yesevi ve Yunis İmre Şeirinin Tesevvüfi Qarşılaşdırılması   Oku
Talip TUĞRUL :Sarı Saltık’ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı İzle Oku
Rabia UÇKUN :Saltuknâme’ de Sarı Saltuk Gazi’ye Atfedilen Kerametler İzle Oku
Bilal KEMİKLİ :Bir İrfan Ocağı: Kütahyalı Gaybî ve Ailesi İzle Oku
Mehmet ATALAN :Vîranî Baba’nın Fakr-Nâmesinde Tasavvufî Unsurlar İzle Oku
Necdet YILMAZ :Mehmed Zahid Kotku (K.S.) İzle Oku
Güllü YOLOĞLU (MEMMEDLİ):Mucize, Keramet, Firaset Sahipleri, İstidraç, Şamanlık İzle Oku
5. BÖLÜM: İRFAN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
Serxan XAVERİ :Seyid Ehmed Yesevinin Türk-İslam Medeniyyetinin Teşekkülünde Rolü İzle Oku
Emine YENİTERZİ :Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Zekâ Değerleri İzle Oku
Adnan KARAİSMAİLOĞLU :Mevlana ve Anadolu Geleneği -Mevlana’ın Kimliği ve Anadolu Geleneği Olarak İsimlendirilebilecek Kimliğe Katkısı- İzle Oku
Gökhan Tarıman CENİKOĞLU :Türk Dünyasında Nasreddin Hoca Fıkraları İzle Oku
Aziz ALİEKBERLİ :Yunis Əmrə Tarixi Şəxsiyyətinin Azərbaycanda İzlər İzle Oku
Süleyman ULUDAĞ :Câmî İzle Oku
Ömer YILMAZ :Sufi-Alim, Edip-Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve Ahlak İzle Oku
Ayşe Yücel ÇETİN :İrfan, İnsan ve Toplumsal Değerler Bağlamında Akşemseddin İzle Oku
Ahmet KARTAL :Alî Şîr Nevâî’de İrfan İzle Oku
Seyfeddin RZASOY :Ebülgazi Bahadır Han Oğuz Töresinin Koruyucusu ve Yaşatıcısı Gibi İzle Oku
Sami BASKIN:Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve Bin Muhammed Salih İzle Oku
Kaliyeva Şınar SAYATKIZI :Farab’lı Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi (Ebu İbrahim İshak el-Farabi’nin «Divan el-Аdab» Eserіni Esasa Alarak) İzle Oku
Yaşar SARI :Gaspıralı İsmail’den Cengiz Aytmatov’a Türkistan Coğrafyasında Medeniyet İzle Oku
Éva CSÁKİ :Türk Bilgelerine Dair İzle Oku
Erdal ADAY :Horasan Erenleri’nin Menkıbevi Şahsiyetlerindeki Ortak Özellikler İzle Oku
Cezmi BAYRAM :Yeni Medeniyet Tasavvuru ve Türk Dünyası İzle Oku
Hamit AKTÜRK :Alevî Bektaşî Hiyerarşik Yapılanmasında Rol Model Olarak Hacı Bektaş Veli İzle Oku
Mehseti İSMAYIL :Bahtiyar Vahabzade Yaratıcılığında Milli Değerler –Sözlü Edebiyata Yansımaları İzle Oku
Qasimova SEVİNC:Türk Halklarını Dünyaya Tanıtan Eğitimci - Düşünür: Doğu ve Batı Biliminde Köprü: Mırza Kazımbeg İzle Oku
Abdülkerim ERDOĞAN :Erzincanlı Salih Baba İzle Oku
6. BÖLÜM: İNSAN, TOPLUM
Nevzat TARHAN :Travma Çağında Anadolu Bilgeleri İzle Oku
A. Faruk SİNANOĞLU :Türk Kültüründe Bilgelik Vasfının Tezahürü ve Toplum Hayatına Yansımaları   Oku
İsmet ÇETİN :Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi Aydını ve Düşünce Dünyası: Tursun Fakih İzle Oku
Muslihiddin MUHİDDİNOV - Juliboy ELTAZAROV:Ali Şîr Nevâyî’nin Eserlerinde Kâmil İnsan Kavramının Yorumu ve Onun Çağdaş «İnsani Gelişim» Düşüncesiyle Felsefi-Estetik Açıdan Bağlantıları İzle Oku
Almaz ÜLVİ (Binnətova):Sultan Hüseyn Bayqara və Azərbaycan   Oku
Ramazan QAFARLI :Bextiyar Vahabzade Türk Dünyasının İstiqlal Şairidir İzle Oku
Gerayzade Ellada İsa Kızı :Hüseyin Cavid ve Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Vatanseverlik Motifleri İzle Oku
Kemale GAHRAMANOVA :Nizami Gencevi Bakış Açısında Güzel İnsan Toplumu İzle Oku
Levent BAYRAKTAR :Dünya Sorunlarına Her Dem Taze Bir Cevap: Yunus Emre İzle Oku
Mehmet Vefa NALBANT:Bir Kültür Mühendisi Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t- Türk İzle Oku
Abulfez SÜLEYMANOV :Azerbaycan Milli Kimliğinin Korunmasında Bahtiyar Vahabzade’nin Rolü İzle Oku
Zübeyir AKÇE :Bediüzzaman Said Nursi’nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri İzle Oku
Nevena GRAMATİKOVA :Yunus Emre’nin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Bulgaristan’da Yaşayan Alevi-Bektaşi Topluluğun Değer Sistemine ve Yaşamına Yansıması İzle Oku
Yıldırım ALKIŞ :Anadolunun Fethi ve Şehit Ebu’l-Hasan Harakanî İzle Oku
Ayhan İNAK :Said Nursî’nin İman Merkezli Hizmet Anlayışının Toplumsal Birlikteliğe Katkısı İzle Oku
Hüseyin BUDAK :Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin (1813-1894) Türk Dünyasına Etkileri İzle Oku
Refik ENGİN :Nasliç, Serfice ve Grebene Yöresi Bektaşileri Patriyotlar İzle Oku
Bekir TATLI :Türk-İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi (Ö. 1989) ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: İslâmiyet Ruhumuz, Türklük Bedenimizdir İzle Oku
Nimetullah ARVAS :Nakşi Geleneğinin Bir Takipçisi Olan Seyyid Abdulhakim Arvasi’nin İstanbul Yansımaları İzle Oku
7. BÖLÜM: ADALET VE SİYASET
Sait AŞGIN :Yusuf Has Hâcib ve Türklerde İdareci Tasavvuru İzle Oku
Özgür Kasım AYDEMİR:Kutadgu Bilig’de Dile Gelen İktidar   Oku
Dilaver DEMİRAĞ :Tavusun Kuyruğu: Mevlana ve Dünyevi İktidar İzle Oku
Fethi GEDİKLİ:Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadı İmgesi İzle Oku
8. BÖLÜM: FELSEFE, BİLİM, AHLAK VE EĞİTİM    
Mehmet VURAL :Türk-İslâm Düşüncesinde Gazzâlî İzle Oku
Süleyman DÖNMEZ:Bir Bilge-Filozof Olarak Nasrettin Hoca İzle Oku
Fuzuli GURBANOV :Fuzuli'nin İlahi Aşk Felsefesi İzle Oku
M. Necip YILMAZ:Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin Mimarları İzle Oku
Tahir AŞİROV:Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Düşünce Yapısı ve Etkisi   Oku
Yusuf KARAKUŞ:Mahtumkulu Firâkî ve Düşünce Dünyası   Oku
Serik YERGALİ :İnsanlığın Türk Kökenli Üstadı İzle Oku
İbrahim TÜZER :Tanzimat Dönemini Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Midhat Efendi ve Modernleşmemiz İzle Oku
Ali YILDIRIM :Mehmet Akif Ersoy’un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi İzle Oku
Burhan BALTACI :Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Bilge Şahsiyet “Mehmet Feyzî Efendi” İzle Oku
Gıyasettin AYTAŞ :Hacı Bektaş Veli ve Düşünce Sistemi İzle Oku
M. Nesim DORU :Molla Ahmed El-Cezerî (Melayê Cizîrî)'nin Varlık Düşüncesinde İnsanın Ontik Değeri İzle Oku
Sedakat NEMETOVA :Türk - İslam Felsefesinde “İdeal İnsan” Tasavvuru İzle Oku
Ali Osman GÜNDOĞAN :Ahlâk Filozofu Olarak Nurettin Topçu   Oku
Salih YILMAZ :Türk Mitolojisinde Bilgelik Kavramı İzle Oku
Hayrani ALTINTAŞ :On Sekizinci Yüzyılda Bir Pozitif İlim Öncüsü İzle Oku
Gencay ZAVOTÇU :Yûnus Emre Dîvânı’nda İlim ve Bilgi İzle Oku
Karimov Bahtiyor RAHMANOVİCH :Harezmi, Farabi, Biruni ve İbni- Sina’nın Mirası ve Dünya Biliminin Gelişimi   Oku
Metanet Azizgizi ALIYEVA :Din İle İlmin Bütünleştiği Nokta: İmam Cafer-i Sadik’ta, Ondan Aşikar ve Üveysi Yolla Bilgi Alanlarda “Kuantum” Bilgisi İzle Oku
Serdar Bedii OMAY :Fazilet ve Sanatla Örülen Muazzam Bir Şahsiyet: Şeyh Gâlib İzle Oku
M. Halil ÇİÇEK :Mevlana Halid El- Bağdadî’yi Evrensel İnsanî Değerler Açısından Farklı Bir Okuma İzle Oku
Gürbüz AKSOY :Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru İzle Oku
Ebru DEMİRCİOĞLU - İsmail H. DEMİRCİOĞLU :Türk Dünyası Bilgeleri ve Değer Eğitim İzle Oku
Süleyman DOĞAN :Mesnevi’de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar İzle Oku
Ekrem AYAN :Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev'in Kara Sözlerinde Eğitim   Oku
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU :Mevlana ve İslam Tasavvuf Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi İle Savaş ve Barış Öğretisi İzle Oku
Gatibe VAGIFKIZI :Etno-Kültürolojı Değerler Kodeksi Olarak: Edip Ahmet Yükneki`nin Atebetü’l-Hakâyık Eseri İzle Oku
Kamer ALHANOVA :Leyla Erbil`in Romanlarında Psikolojik Tahliller   Oku
Gülnar Saigy KOKYBASSOVA :İsmail Gaspıralı ve Kazak Aydınları İzle Oku
Veli Savaş YELOK :Feyzullah Hocayev ve Cedit Hareketi İzle Oku
Mihrullah TEVEKKÜL :Uygurlarda Ceditçilik Hareketi ve Onun Etkisi Üzerinde Genel Bir Değerlendirme   Oku
9. BÖLÜM: DİL VE EDEBİYAT
Ayşe İLKER:Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre’nin Özgün Katkıları İzle Oku
Özen YAYLAGÜL:Yunus Emre, Kavram Dünyası İzle Oku
Ra’no İBRAGİMOVA:Alişir Nevai’nin Eserlerinde Bilim Kurgusal Unsurlar İzle Oku
Ağaverdi HALIL:Mahmut Kaşgarli’nın Türk Halk Edebiyatını Öğrenme Yöntemleri İzle Oku
Abdullina Gülfira RİFOVNA:Kaşgarlı Mahmut ve Başkurt Dili İzle Oku
Husainova Leyla MIDHATOVNA :“Türk Lehçeleri Sözlüğü” M. Kaşgarlı ve Başkurt Diyalektolojisi İzle Oku
Mehmet TEMİZKAN :Mahtumkulu Divanı’nda Geçen Âyetler ve Sûreler Üzerine Bir İnceleme İzle Oku
Bokijon TUKHLIYEV :Alişir Nevai Gazellerinin Şerhlerinin Yapılması Hakkında İzle Oku
Bayan KERİMBEKOVA :Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetlerindeki Münacaat’ın Çağdaş Kazak Şiirine Yansımaları İzle Oku
Abdurrahman GÜZEL :Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme   Oku
Can ÖZGÜR :Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leys Es-Semerkandî’nin Söz Varlığı İzle Oku
Quliyeva Mehriban ADIGÖZƏL QIZI :İsmayil Bəy Qaspiralinin Ana Dili Uğrunda Apardiği Mübarizə İzle Oku
Zafer KİBAR :Abay’ı Doğru Anlamak İzle Oku
Rahman İLMAMMEDOV :Zemahşeri’nin Mukaddimetü’l-Edeb Eserinin Türk Dilleri İçin Önemi İzle Oku
Yar Muhammad BADİNİ :Hoca Ahmet Yesevi’nin Edebi Mîrası ve Türk Dili İzle Oku
Feride TURAN - Maksut YÜKSEK:Gönül Sultanlarının Söylemleriyle Türk Dilinin “Gönül” Yolculuğu İzle Oku
Mehmet Mehdi ERGÜZEL - Ayşe AYDIN :Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefviznâme’sinde Bilgece Bakışlar ve Kavramlar İzle Oku
Reyhan KELEŞ :Gâlib’in Has Bahçesinin Gülleri İzle Oku
Gülsine UZUN :Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” ve “Gün Olur Asra Bedel” Romanlarında Nesil Çatışması İzle Oku
İlahe NOVRUZOVA :Azerbeycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavid’in Rölü İzle Oku
Zhala BABASHOVA :"XX. Yüzyıl Azerbaycan Romantizmi; Hüseyin Cavid ve Türk Edebî Ortamı"   Oku
Derya DATLI :Risâletü’n-Nushiyye’deki Arkaik Kelimelerin Tespiti ve Kelime Türlerine Göre Sınıflandırılması İzle Oku
Florida KULLA :Hayatını Türk İle Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami İzle Oku
Dildare TAŞEVA :Rumî Sanatında Hayvan Karakterlerin İfadesi   Oku
Nurlana GASIMLI :Azerbaycan Yeni Edebiyatinin Gerçekçi Yazari Celil Memmedguluzade   Oku
Ürün Şen SÖNMEZ :Bir Bilgenin Romanı: Od   Oku

 


BİLGELERİMİZİN HAYAT HİKAYELERİ


ABDÜLHAKİM ARVASİ
1300 hicri sene başında ilm-i sarf, nahv, mantık, münazara, vad', beyan, meani, bedi', belagat, kelâm, usul-i fıkıh, tefsir, tasavvuf, ulum-i hikemiyye yani hikmet-i tabi’iyye (fizik, biyoloji), hikmet-i ilahiyye, riyaziyye (yani matematik, geometri), hey’et (astronomi) gibi zahir ilimlerde icazet (diploma); tasavvufun Nakşibendiyye, Kadiriyye, Kübreviyye, Sühreverdiyye ve Çeştiyye yollarından hilafet aldı. Devamını Oku
ABDÜLKADİR GEYLANİ
Abdülkadir-i Geylânî’nin tasavvufu, şeriata ve dinin zâhirî hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır. O, her an Kur’an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşar. Ona göre bir zâhidin hayatında görülebilecek derunî haller dinî ölçülerin dışına taşmamalıdır. Müridlerine hep, “Uyun, uydurmayın; itaat edin, muhalefet etmeyin, yakınmayın; temizlenin, kirlenmeyin” şeklinde tavsiyelerde bulunurdu.Devamını Oku
AHİ EVRAN
Tarihî bir hüviyete sahip bulunmasına rağmen gerçek kişiliği menkıbeler içinde kaybolmuştur. XIV. yüzyılın başlarında Gülşehrî tarafından Ahî Evran üzerine kaleme alınan mesnevide onun tipik bir sûfî dervişi olarak tasvir edildiği görülmektedir. Osmanlı Devleti döneminde Ahî Evran’ın esnaf zümresi arasında pîr olarak kazandığı itibar bütün Anadolu, Rumeli, Bosna ve hatta Kırım’a kadar yayılmıştır.Devamını Oku
AHMED-İ HANİ
Ahmed-i Hânî, toplumda derin izler bırakan dini, tasavvufi şiirler yazmıştır. Ona bu şiirleri yazdıran ve halkın gönlüne girmesini mümkün kılan da elbette tasavvufla olan bağıdır. Ahmed Yesevi ve Şah-ı Nakşibend başlayan tasavvuf geleneğini Ahmed-i Hânî, Fuzuli, Nabi… gibi şahsiyetler şiirle devam ettirmiş, tasavvuf değerlerini yaşadıkları zamana, coğrafyaya yaymış ve kökleştirmişlerdir.Devamını Oku
AHMED YESEVİ
Ahmed Yesevî, rivayete göre, kendisinden çok sonra yaşayan Timur’un rüyasına girer ve ona zafer müjdesini verir. Timur zafere erişince, Türkistan ve Kırgız bozkırlarında şöhreti ve nüfuzu iyice yayılmış olan Ahmed Yesevî’nin kabrini ziyaret için Yesi’ye gelir. Kabrin üstüne, devrin mimari şaheserlerinden olan bir türbe yapılmasını emreder. Birkaç yıl içinde inşaat tamamlanır ve türbe, camii ve dergâhı ile bir külliye halini alır.Devamını Oku
ALİ ŞİR NEVAİ
Ali Şîr Nevâî manzum ve mensur eserleriyle sadece Çağatay edebiyatının değil bütün Türk edebiyatının önde gelen simalarındandır. Nevâî’nin Orta Asya Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde büyük tesiri olmuştur. Bundan dolayı Çağatayca’ya “Nevâî dili” denmiştir. Eserleri Türkistan’dan başka, Âzerî ve Anadolu sahasında da okunan Ali Şîr Nevâî’yi Osmanlı şairleri üstat tanımışlar, şiirlerine XV. yüzyıldan bu yana çeşitli nazireler yazmışlardır.Devamını Oku
AZİZ MAHMUD HÜDAYİ
Hüdâyî, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirdi. Vefat ettiğinde altmışa yakın halifesi bulunduğu rivayet edilen Aziz Mahmud Hüdâyî, halifeleri ve yazdığı otuz kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlar’daki dinî-tasavvufî hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır. Tekkesi, İstanbul’un en önemli tasavvuf ve kültür merkezi olarak hizmet görmüş, bu dergâhtan pek çok ilim ve fikir adamı, şeyh ve mûsikişinas yetişmiştir.Devamını Oku
BAHAEDDİN NAKŞİBENDİ
Bahâeddin’in, silsilenin daha önceki mensuplarınca zaman zaman uygulanan hafî zikir üzerindeki ısrarı onun adını taşıyan tarikatın hüviyetini tayin edici bir rol oynamıştır. Daha sonra gelen İmâm-ı Rabbânî ve Hâlid-i Bağdâdî gibi Nakşibendî müceddidleri yeni ve müstakil tarikat kurucuları değil Nakşibendiyye tarikatının muhtelif kollarının kurucuları olarak görülürler. Nakşibendîlik Bahâeddin’in ölümünden üç nesil sonra Orta Asya Türk kavimleri arasında yayılmaya ve giderek evrensel bir çekicilik kazanmaya başlamıştır.Devamını Oku
BAHTİYAR VAHABZADE
Vahapzade, Sovyet rejiminde yumuşamanın başlaması ve özellikle 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından millî kimlik ve din anlayışının yeniden oluşturulması ve gelişmesinde etkili olan şahsiyetlerin başında gelir. Şiirlerinde ve diğer eserlerinde İslâmiyet’i ve Türklüğü tarihî derinliği ve beşerî değerleriyle ele alırken aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini pekiştiren eserler de yazmıştır.Devamını Oku
BEDİÜZZAMAN
Hayatını mü’minlerin gelişmesi, ilerlemesi, eğitimi ve kardeşliğine vakfetti. İki kitabı (kâinat kitabı ve Kur’an) yeniden okumada bakış açısını yeniledi. İslam’ın (Müslümanların) birliği için fikirler ortaya koydu. Coğrafyamızda medeniyet ölçeğinde bir yenilenme ve İslam medeniyetinin yeni bir döneminin inşa edilmesi için temel kaynaklardan yararlanmayı metod olarak kabul etti, teşvik etti ve bu uğurda büyük sıkıntılara katlandı. Eserlerinde güçlü bir mantık, muhakeme, analiz, inşa ve ikna yöntemini benimseyen Bediüzzaman medeniyet coğrafyamızda herhalde en çok tanınan ve okunana bir âlimdir. Devamını Oku

SEMERKANDİ

Ebü’l-Leys es-Semerkandî özellikle vaaz, nasihat ve ilmihal türündeki eserleri sayesinde İslâm dünyasında en çok tanınan âlimlerden biri olmuştur. Gerek telif ettiği gerekse şöhretinden dolayı kendisine izâfe edilen birçok eser Endülüs’ten Endonezya’ya kadar yayılmış ve asırlar boyunca İslâm dünyasının birçok bölgesinde müslüman toplumların İslâm anlayışlarını ve dinî hayatlarını derinden etkilemiştir. Devamını Oku
EDİP AHMET YÜKNEKİ
Eski kaynaklarda hakkında sadece menkıbevî mahiyette bazı rivayetlere rastlanmaktadır. Bunlardan anlaşıldığına göre doğuştan âmâ olan Edib Ahmed Arapça ve Farsça bilen, tefsir ve hadis gibi İslâmî ilimleri tahsil etmiş, takvâ sahibi, âlim, fâzıl bir şairdir. Onun hakkındaki menkıbeler, şöhretinin XV. yüzyıl sonlarına kadar sürdüğünü göstermektedir. İslâmî bilgileri öğretmek maksadıyla yazılmış mısralarında daha çok didaktik bir üslûp hâkimdir. Atebetü’l-hakayık yazarının şiirlerinde hikmetli ifadeler göze çarpar.Devamını Oku
İBRAHİM HAKKI
İbrâhim Hakkı Hazretlerinin iyi bir eğitim gördüğü eserlerinden anlaşılmaktadır. “Bu zamanda en dürüst dost, en uygun meclis arkadaşı, en seçkin yoldaş, yârların en hayırlısı ve sevgililerin en sevgilisi kitaplar olduğu için bunların sohbetlerine meylimi salmışımdır” şeklindeki sözleri, onun düzenli öğrenim yanında kendi kendini yetiştirmeye de büyük önem verdiğini göstermektedir.Devamını Oku
GASPIRALI İSMAİL BEY
Yenilikçi ve ileri görüşlü olan Gaspıralı eğitime büyük önem vermiştir. Mekteplerde eğitimin yenilenmesi ve kız çocuklarının Müslümanca eğitimlerinde yenilikler getirmiştir. Müslüman toplumlarda yaşanan problemleri yakından gördüğü için yabancı hâkimiyeti altında yaşayan soydaş ve dindaşlarını uyandırmak, onların seslerini duyurmak için yayın yoluyla faaliyetlerinde büyük güçlüklere katlanmıştır.Devamını Oku
HACI BEKTAŞ-I VELİ
Hacı Bektâş-ı Velî, Vilâyetnâme’ye göre Sulucakarahöyük’te bir Türkmen şeyhi olarak bir yandan kendi cemaati içinde mürşidlik görevini sürdürürken bir yandan da bugünkü Ürgüp yöresindeki hıristiyanlarla sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidâsına zemin hazırlamıştır. Ayrıca şamanist Moğollar’ın da Müslümanlığı kabul etmeleri için yoğun faaliyet göstermiş, halifelerini bu amaçla Anadolu’nun dört bir köşesine yollamıştır.Devamını Oku
HASAN HARAKANİ
Harakānî, semâ ve rakstan hoşlanmaz, hırka ve seccade gibi tasavvufun şeklî unsurlarına önem vermezdi. Ondan bahseden kimi kaynaklarda, İbn Sînâ ve Gazneli Mahmud’un Harakānî’yi ziyaret etmek için Harakān’a geldikleri yazılır. Nakşibendiyye silsilesinde önemli bir yer verilen Harakānî, Necmeddîn-i Dâye, Attâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi büyük mutasavvıfları derinden etkilemitir. Devamını Oku
ITRİ
Türk mûsiki tarihinin en önde gelen birkaç simasından biri olan Itrî Efendi hânendeliği, şairliği ve hattatlığının yanı sıra özellikle bestekârlığı ile tanınmıştır. Türk mûsikisinin cami, tekke ve klasik mûsiki alanlarında peşrev, saz semâisi, salâ ve ilâhi gibi hemen her formunda eser vermiş nâdir sanatkârlarından olan Itrî’nin eserleri alışılmışın dışında bir melodi örgüsüne sahiptir.Devamını Oku
İMAM-I AZAM
Emevîler ve Abbâsîler döneminde yaşayan İmam-ı Azam (Ebû Hanîfe), ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin çocuğudur.  Son derece vakarlı, mütevazı ve üstün anlayış sahibi olan Ebû Hanîfe, devrinin bütün imkânlarını kullanarak dersler almış ve ilim öğrenebileceği herkesi dinlemiştir. Bütün bu dinleme ve öğrenmelerin Ebû Hanîfe’nin bilgi birikimine ve fıkhî meselelere bakış açısına önemli ölçüde katkısı olmuştur. Kendisinin derslerine de o günkü İslâm ülkesinin her tarafından öğrenciler katılmış ve etrafında geniş bir ders halkası oluşmuştur. Yetiştirdiği öğrencilerin sayısının birkaç bini bulduğu, bunlardan kırkının içtihad edecek dereceye ulaştığı belirtilir. Baskılara, birden fazla defa hapsedilmesine ve dövülmesine rağmen kendisine teklif edilen Bağdat kadılığı ve beytülmâl eminliğini kabul etmemiştir. Devamını Oku
KAŞGARLI MAHMUD
1057’de kırk dokuz yaşında Kâşgar’dan ayrılan Mahmud Ömrünün uzun bir kısmını Orta Asya’nın çeşitli köşelerinde Türk kabile ve boylarının yaşadığı bölgeleri bir bir gezmek suretiyle araştırmalarını yapmış ve Dîvânü lugāti’t-Türk için malzeme topladıktan sonra, Kâşgar’da yazmaya başladığı eserini Bağdat’ta tamamlamıştır. İran ve Irak taraflarında Arapça, Farsça ve Rumca gibi dilleri öğrenmiş, müderrislik yapmakta karar kılmıştır.Devamını Oku
MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ
Hâlid el-Bağdâdî, yalnız tasavvufî kişiliğiyle değil, aynı zamanda ilmi yetkinliğiyle de öne çıkmıştır. Yaşadığı çağın müceddidi olarak tanınan el-Bağdâdî’nin tasavvufa bakışı, dünyadan el etek çekerek yalnızca ahireti hesaba katan mistik bir yaşam değil, ilim ve tasavvufu birleştiren bir anlayıştır. Beş tarikattan icazet ve irşad yetkisi almıştır. ‘Mevlânâ Hâlid’in kendisi ve talebeleri, başta Anadolu’nun manevi mimarları olmak üzere birçok büyük sima yetişmiştir. Halifeleri İstiklal Savaşında büyük yararlıklar göstermiş, Kafkaslardaki direniş ve bağımsızlık hareketlerinde büyük roller oynamışlardır. Devamını Oku
MUSA CARULLAH
Mûsâ Cârullah, eğitim görmek için on beş yıl süreyle İstanbul, Kahire, Hicaz (Mekke, Medine), Hindistan, Şam ve Beyrut’a gitti. Seyahatleri esnasında Arapça ve Farsça’sını geliştirdi. Gezip gördüğü medreselerde hayal kırıklıkları yaşadı, ezber ve taklide dayalı eğitim sistemine karşı İslâmî ilimlerde ıslah ve yenilik fikirlerinden etkilendi. Müslümanların kendi kimlik ve kişiliklerine yabancılaşmadan ve değerlerine bağlı kalarak yenilenmesi için çalıştı. Mûsâ Cârullah davasına hizmet edebilmek için on dokuz yıl süreyle Mekke, Kudüs, Mısır, İstanbul, Berlin, İran, Irak, Hindistan ve Japonya’da da yaşadı. Devamını Oku

Açıklama: Bu sitede kullanılan hat çalışmaları, Hattat Kadir SAKOĞLU kataloğundan alınmıştır. (Tezhip içinde "Vav": Memnune BİRKAN) Bakınız: http://www.kadirsakoglu.com/hendese-i-ruhaniye

Bilgelerin fikrî hayatlarını okumak için resimlerin üzerilerine tıklayınız

 • Aliya İzzet Begoviç
 • Emir Timur
 • İmam Ca‘Fer-i Sâdık
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Mevlana
 • Nabi
 • Pîr Sultan Abdal
 • Sadreddin Konevî
 • Sarı Saltuk
 • Seyyid Yahya Şirvani
 • Şeyh Galib
 • Yunus Emre
 • Yusuf Has Hacip