Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya ve Orta Afrika'ya Sivil Toplum Zirvesi

Zirve; 11-13 Mayıs 2014 tarihlerinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) Ajansı ve Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Word formatında sunulan bildiriler bildiri sunucularından alındığı şekliyle yayınlanmıştır. Bu sebeple bildirilerdeki yazım hataları için okuyucularımızdan özür dileriz.

Düzeltmeler, aşağıda yer alan pdf dosyası üzerinde yapılmıştır.

 

Sivil Toplum Zirvesi Toplu Bildiriler Kitabı

 

 

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ-Prof. Dr. Şenol DURGUN Hükümet Dışı Bir Örgütlenme Olarak Dini Topluluklar ve Sivil Toplum Düşüncesi; Okuyun
Prof. Dr. Necdet SAĞLAM Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın Sivil Topluma Katkısının Değerlendirilmesi; Okuyun
Prof. Dr: Aydın BAŞBUĞ Sivil Toplum Örgütlerinin Yasama Faaliyetine Katkısı ve Yeterliliği Sorunu; Okuyun
Doç. Dr. Ayim YERİMBETOVA Sivil Toplumun Oluşmasında Temel Olan – Yurttaşlık ve Vatansever Eğitimin Etnık Pedagojik Yönü ; Okuyun
Prof. Dr. Hasan BACANLI & Savaş YILMAZ Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadelede İyi Uygulama Örnekleri: “Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı”; Okuyun
Doç. Dr. İbrahim AYDINLI Türkiye İle Zirveye Katılımcı Ülkeler Arasındaki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Sağlanan Öğrenci ve Yabancı İstihdamında Sosyal Güvenlik Sorunları ve Çözümleri; Okuyun
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ Devlet Vesayetinden Vesayetçi Demokrasiye: Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun
Doç. Dr. Recep REHİMLİ Yönetimde Yolsuzluğun Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi; Okuyun
Dr. Abdilaziz KALBERDİEV Kırgızistan’da Bir İnanç Örgütlenmesi Olarak Tengircilik; Okuyun
Dr. Ahmet Emin DAĞ Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İşbirliğini Etkileyen Unsurlar ve İhh Tecrübesi; Okuyun
Dr. Ebubekir CEYLAN Tarihi ve Kültürel Mirasımızın Korunmasında Yunus Emre Enstitüsü'nün Önemi; Okuyun
Dr. Hasan OKTAY Stk'ların İslam Medeniyet Tasavvuruna Katkıları ve Türkistanlı Kadınlar; Okuyun
Dr. Hatice ALTUNOK Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Sivil Toplum Tarafgirliği; Okuyun
Dr. Maide GÖK Kadının Kalkınması ve Güçlenmesi Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun
Dr. Mustafa ZİYA Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitime Katkısı: Irak Türkmen Örneği; Okuyun
Dr. Nuran H. BELET Kadın Çalışmalarında Sorun Çözücü Olarak “Sosyal Diyalog Araç’ı”; Okuyun
Dr. Sezin DERECİ Sivil Toplumun Gelişimi İçin Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi Türkiye Raporu: İzleme Metodolojisi, Standartlar ve Bulgular; Okuyun
Dr. Yusuf PUSTU Yolsuzlukla Mücadelede Medyanın Rolü; Okuyun
Op. Dr. Rabiye YILMAZ Çekirdek Aile Ne Kadar Çekirdek; Okuyun
Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI Kültürümüzde İnsanî Yardım ; Okuyun
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDOĞAN Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji Gelişmeleri; Okuyun
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNOK Kamu Bütçesinde Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun
Abdalıyeva Gülzada KOŞOEVNA Çağdaş Cemiyette Ananevi Terbiye Metotları; Okuyun
Abdulkadir YEŞİLKUŞ Mesleki Eğitimde Akreditasyon Süreçleri ; Okuyun
Abdulqadir MOHAMMED & Mohammed ALI Etiyopya'daki İnanç Temelli Sivil Toplum Örgütlerinin Rolünü Etkileyen Yeni Trendler; Okuyun
Adnan AZİZİ Kosova (1999) ve Makedonya (2001) Savaşları Esnasında Merhamet’ın Rolü; Okuyun
Aishe EMİROVA Kırım’dakı Kırımçak Kültür ve Eğıtım Cemıyetının Kırımçakların Kültürel Mırasının Korunmasına Ilışkın Faalıyetı; Okuyun
Alavuttin İBRAGİMOV Kumuk; Okuyun
Ali BARDHİ Ülgün (Ulqin/Ulcinj) Şehrinin Kısaca Tarihçesi ve Bereket Derneği’nin Faaliyetleri ve Hedefleri; Okuyun
Ali Emre SUCU Uluslaşma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Özbekistan Halk Hareketi Örneği; Okuyun
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Birinci Bakı Türkoloji Kongresi’nin Görünen ve Görünmeyen Tarafları; Okuyun
Ali Zakir RZAYEV Azerbeycanda Muhalefet Hareketlerınde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rölü; Okuyun
Amna HAFDHALLAH Kültür ve Yaratıcılık Forumu Derneği; Okuyun
Arzy EMIROVA Kırım'da Kırım Tatar Maarifçi Birliğinin Faaliyeti ve Kırım Tatarlarının Eğitimin Yeniden Canlandırılmasındaki Rolleri; Okuyun
Asel ABDYRAMANOVA Dini Sendikalar Kırgızistan'da Sivil Toplum Kalkınma Faaliyetlerine Nasıl Dahil Oldular; Okuyun
Ata KAFADAR Gençlik ve Sivil Toplum; Okuyun
Ayapbek KUTTUBAYEV Çocukların Terbiyesi Sırasında Oluşan Sorunların Giderilmesi İçin Arabuluculuk Sisteminin Kullanılması; Okuyun
Aydın KERİMOV Stö Kanunvericiliğine ve Mevcut Siyasete Bakış; Okuyun
Aygün AKYOL &Alparslan ONBAŞI Öğrenci Topluluklarının Sivil Toplumdaki Rolü ve Önemi; Okuyun
Aynur GAZANFER KIZI Kumuk Yırlarında Kadın Konusu; Okuyun
Bahtiyar KERİMOV Türk ve Dünya Uygarlığı Mirasının Korunması Yolları ; Okuyun
Besim CURA Horizonti Derneğinin Tanıtımı ve İllere Göre Faaliyetleri; Okuyun
Burhan ÖZKOŞAR & Adalet KAHVECİOĞLU Ahıska Türkleri ve Vatana Dönüş Mücadelesi; Okuyun
Bülent EMRUŞ Tarihi - Kültürel Varlıkları Korumada Sivil Toplum Kuruluşları ve Bu Bağlamda Kosova-Prizren’in “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği; Okuyun
Cavid ŞAHVERDIYEV “Azerbaycan Basınında Milli - Manevi Değerlerin Tebliği Sorunu” Okuyun
Cemal DEMİR Siyasal Erk ve Düşünce Kuruluşlar; Okuyun
Cemil PASLI Yönetişim ve Stk’ların Rolü ve Önemi; Okuyun
Cihangir İŞBİLİR Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarının Barış İnşasına Katkıları ; Okuyun
Demir SARACEVİÇ & Zijad MANAD Avusturya'daki Bosnalı ve Türk Göçmenler; Okuyun
Dilek AKGÜMÜŞ Tarihsel Süreç İçinde Organize Olan Kadın Cemiyetlerinin Türk Kadınının Siyasi Hayata Katılımındaki Rolü; Okuyun
Edin TULE Kur’an'daki Düşünme Teknikleri ve Lobicilik Faaliyetleri; Okuyun
Elçin ÖDEMİŞ & Emine BAĞLI Gençliğin Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü; Okuyun
Emete GÖZÜGÜZELLİ Kıbrıs’taki Müzakere Süreçlerinde Sivil Toplumun Görevi Ne Olmuştu?; Okuyun
Erkinbeğ UYGURTÜRK Doğu Türkistan Davası ve Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun
Ertan SİMİTÇİ Kosova’da Türk Toplumunun Sorunları; Okuyun
Esma Betül ACAR Aile İçin “Değer”: Aile Olma Bilinci; Okuyun
Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU Amerikan Siyasetini Yönlendirmede Türk Amerikan Derneklerinin Rolü; Okuyun
Fallou GUEYE Afrikada Sivil Toplum Örgütleri ve Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Afrikadaki Örgütlere Katılımının Önemi ; Okuyun
Fatih SARIOĞLU Stk - Hükümet İlişkileri: Vakıf ve Derneklere Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Bir Değerlendirme; Okuyun
Fatma KAVŞUT Türkiye’de Kadın Güçlendirme Dernekleri; Okuyun
Fofana Karım HARRISOU Tarihi Alanların ve Anıtların, Medeniyetin Korunmasında ve İnsanlar Arasındaki Diyaloğu Güçlendirmede Sivil Toplumun Rolü; Okuyun
Furkan ERGÜLER Avrupa’nın Genç Devleti Kosova ve Ekonomik Durum; Okuyun
G. R. Gaynuddinova Kazan Tataristan Cumhuriyeti Sivil Toplumun Tarihi Medeni Mirasın Korunmasında Rolü; Okuyun
Gonca Bayraktar DURGUN Kadın Haklarının Geliştirilmesinde ve Kadınlara Karşı Şiddeti Önlemede Önemli Bir Aktör Olarak Sivil Toplum; Okuyun
Gökçe CANARSLAN Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Statüsü; Okuyun
Gönül İŞLER Kadın Hakları ve Şiddet; Okuyun
Gözde ÖZDEMİR Türkiye'de Sigarayla Savaş; Okuyun
Gülten ABDULA-NAZARE Romanya ve Ağaşıtuna Avrupa Bölgesınde Geçmışten Bu Güne Türk Varlıkların Canlandırma ve Koruma Mücadelesı; Okuyun
Hakan BENLİ Türkiye De Yaşayan Nogay Türkleri ve Sivil Toplum Örgütü Olarak Nogay Türk Dernekleri; Okuyun
İbrahim ARSLAN Türkçe Medyanın Topluma Katkısı; Okuyun
İsmail H. DEMİRCİOĞLU & Ebru DEMİRCİOĞLU Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Bu Varlıklardan Yararlanılmasında Eğitim ve Kültür Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Ne Olmalıdır?; Okuyun
Janar BEKTURGANOVA Çağın Pedagoji Sorunları Dalında, Medeni Eğitimde Aktuel Sorunlar; Okuyun
Kader ÖZLEM Çok Yönlü Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Bal-Göç ; Okuyun
Kasım ESEN & Orhan GAFARLI Yumuşak Güç Olarak Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun
Kokanova JARKİNAY Eğitim Sisteminde Kişinin Oluşumu Sayesinde Sivil Toplumun Geliştirmesi; Okuyun
Lena FYODOROVA Tengri Uluslararası Araştırma Vakfı; Okuyun
Leyla ALMAZOVA Modern Tataristan ve Başkurdistan'da İslam ve Devlet; Okuyun
Leysiyan İTKULOVA Başkurt Dünya Görünümünün Avrasya Kökleri Hakkında; Okuyun
Liubov ÇİMPOEŞ Çağdaş Toplumun Kültürel Değerleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşatılmasındaki Rolü; Okuyun
M. Musa BUDAK Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Öğrenci Değişim Programları ve Türkiye Uygulamaları; Okuyun
Mahire MAHMUT Çevre Sorunları ve Duyarlılığı Geliştirmede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü; Okuyun
Mahmut BOZAN Sivil Toplum Kuruluşları Veya Demokrasinin Turnusol Kâğıdı; Okuyun
Mehmet KARPUZCU Kültürel Varlıkların Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi; Okuyun
Mehmet SILAY Sudan Sevdası; Okuyun
Mensur BEKTİC Srebrenitsa'da Yapılan Soykırımın Kurbanları; Okuyun
Mergen KLEŞEV Altay Halk Kurultayı; Okuyun
Merjema SALİC Divithana – Modern Müslüman Portalı Modern Müslüman Kadının Günlük Hayatını Temsil Eder; Okuyun
Mirza ALİÇKOVİC & Nusreta HUDİVİĆ İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Hayatında Stk’lar Okuyun
Musa HACIYEV Sovyetler Dönemınde Kafkaslardakı Müslüman Türk Nüfuzu; Okuyun
Mustafa ÖZCANBAZ-Mevlüt UYANIK Çağdaş Türk Düşünce Tarihinin Oluşumunda Aydınlar Ocağı’nın Yeri; Okuyun
Mutat ORHUN Uygur Kültürünün Korunması ve Değerler Eğitimi Konusunda Stk Görevleri; Okuyun
Mübariz GÖYÜŞLÜ Demokratık, Kültür ve Sıyasal Katılımı Geliştirmede Stk’lar ; Okuyun
Mürsel TURBAY Gençlik ve Gençliğin Maddi ve Manevi Gelişiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi; Okuyun
Nadejda TIDIKOVA Altaylar'da Kadın Sivil Toplu Faaliyetleri; Okuyun
Naile İSMAYILOVA Sivil Toplum Kuruluşu: “Yeni Hayat”Humanitar ve Sosial Dayak İctimai Birliyi; Okuyun
Nazgül RISMENDEYEVA Manas Tarihin Manevi Mirasıdır; Okuyun
Ned?ad EMINOVI? "Keşif Organizasyonu "Sand?ak" Sırbistan ve Türkiye Arasında Yeni Bir Dostluk ve Arkadaşlık Köprüsü "; Okuyun
Nejdet Y. FİLİZOĞLU & Fecri ŞENGÜR Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Tüketici Örgütleri ve Tükder Örneği; Okuyun
Nesrin SEMİZ Gençlik, Siyaset, Kültür ve Stk Faaliyetleri; Okuyun
Nurbanu ATAŞ Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Alıyor Olmanın Gençlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi; Okuyun
Nuri ŞİMŞEKLER & Esin Çelebi BAYRU Mevlâna Yolunda Uluslararası Mevlânâ Vakfı; Okuyun
Ömer KUL Kamuoyu Oluşturmada ve Strateji Geliştirmede Doğu Türkistan Vakfı'nın Rolü ve Önemi; Okuyun
Özden SÖNMEZ&Hadiye KILIÇ Uluslararası Yardımlarda S.T.K. Etkisi; Okuyun
Ragıp Kutay KARACA Güvenlik Tanımlaması İçerisinde Demokrasi Algısı: Orta Asya’da Çoğulculuk; Okuyun
Rahime SÜLEYMANOĞLU-KÜRÜM Türkiye’de Kadınlık ve Erkeklik Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun
Razi NURULLAYEV Belge Başlığı: Tüm Türki Ülkelerde Bir Köprü Olarak Türk Dünyası Örgütü; Okuyun
RECAİ COŞKUN Türk Dünyasında Stk Faaliyeti Olarak “Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi” ve “Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi ; Okuyun
Recep KOÇAK İnsani Yardımda Deniz Feneri Modeli; Okuyun
Remzi KIZILKAYA Kamu Görevlilerinin Yönetime Etkisi; Okuyun
Rinat ABDULLAYEV Çeçen Cumhuriyetinde Türk Eğitim Projeleri Ekonomik ve Sosyal-Kültürel İlişkilerin Gelişmesinin Kadro Potansiyeli ; Okuyun
Ruhaniyat MUSAYEVA Dağıstan'da Kumukların ve Nogayların Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun
Sabina DAZDAREVI? Sendika Çalışmalarında Gençlerin Katılımının Önemi; Okuyun
Salih YILMAZ Türkiye Yazarlar Birliğinin Türk Dünyası Vizyonu ve Başlıca Sivil Toplum Faaliyetleri; Okuyun
Samagan MYRZAİBRAİMOV Kırgızistanda Sivilleşme Sürecinde Etnik Farklılığa Dayalı Örgütlenmeler; Okuyun
Sarsenbay KULMANOV Fonksiyonel ve İletişimsel Dilbilgisinin Teorik Yeniliklerine Dayalı Kazak ve Türk Dili Gramer Formları Eğitimi; Okuyun
Savaş BAYINDIR Türk ve Akraba Topluluklar İçin Dost Diasporalar Platformu; Okuyun
Selman KARAKUL Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü; Okuyun
Seracettin MAHDUM Eğitim ve Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun
Sergey KIZAEV Altay Cumhuriyeti Türk Dünyası Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun
Sıham LOUDOUNA Meslek Odaları Birliği Sendikası; Okuyun
Subagojoyeva Çolpon TEMİRBEK kızı ARABAYEV Manas Destanının Seçenekleri Arasında Bazı Farklar ; Okuyun
Şahika SARIYILDIZ – Volkan AKAN Akut (Arama Kurtarma Derneği); Okuyun
Şengül YİĞİT Gönüllü Sosyal Çalışmalarda Kadın; Okuyun
Şükran ÜST Türkiye’de Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihi ve Çalışma Alanları; Okuyun
Şükrü CAN Gençlikte Aile Bilinci Oluşturma :Aile Sohbetleri Projesi; Okuyun
Tacettin ŞHABANİ Üsküp Kültür Derneği “Vizyon M" Okuyun
Tamsin BRADLEY Hindistan’da Feminist Aktivizm Okuyun
Tatyana KHAPCHAEVA Dilcilikte Cinsiyet Stereotipleri Okuyun
Tebet YÜCETÜRK Gençlik ve Gençliğin Maddi-Manevi Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği; Okuyun
Timur KOZUKULOV Hükümet Dışı Bir Organizasyon Olarak Kırgızistan Müftülüğü ve Karşılaştığı Sorunlar; Okuyun
Uldar İSABEKOVA Şahsiyetin Tarihi Kültürel Değerleri Sivil Toplumun Gelişmesinde Önemi; Okuyun
Yavuz ÇİLLİLER Demokratikleşme Bağlamında Sivil Toplum Normları; Okuyun
Yıldıza JOLDAŞBAYEVA Kırgızistan'da Sivil Toplum Örgütleri ve Medyanın Ortak Faaliyetleri; Okuyun
Zeynep BALCIOĞLU Türkiye’de Kamu-Stk İlişkilerine Dair Mevzuat: Sorunlar- Öneriler; Okuyun
Zuhr AYBAZOVA Yok Olma Tehlikesinde Olan Dillerin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Çağdaş Teknik Yeniliklerin Kullanılması; Okuyun