Bilgeler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Bilgeler Zirvesi “Gönül Sultanları Buluşması” 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında Eskişehir’ de gerçekleştirildi.

 

Bu etkinliği düzenleyen Eskişehir Valisi ve Eskişehir 1413 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Azim TUNA’ya, Ajans çalışanlarına, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne, düzenleme kuruluna, yurt içinden ve yurt dışından katılan ve sunmuş oldukları bildirilerle destek veren çok değerli bilim insanlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Vakıf ve Derneklere, teşekkür ediyoruz.

 

Bu buluşma ve bilişmenin amacı bilgelerimizi yalnızca anmak değil, bunun da ötesinde yeni bir medeniyet hamlesine temel teşkil edecek kurucu değerleri ortaya çıkarmak ve yaymak olmuştur.

 

Zirvede yer alan oturumların ve sunulan bildirilerin temel medeniyet değerlerimize göre tertip edilmesiyle Zirvenin özünün daha iyi anlaşılması ve paylaşılması hedeflerine varılmıştır.

 

Takdir edilir ki bütün bilgelerimizi, bütün yönleriyle bir zirvede ele alabilmek mümkün değildir. Bu hakikati de göz önünde bulundurarak Bilgeler Zirvesinin başarılı olduğunu ve bundan sonraki çalışmalara esas teşkil edecek ve ilham verecek önemli bir adım olduğu kanaatini taşımaktayız.

 

Buradan hareketle; bu buluşmanın bir ilk olarak kabul edilip daha da genişletilerek ve tercihen yıllık sürekli hale getirilerek devam ettirilmesi arzusundayız.

 

Zirvede sunulan bildirilerin en kısa sürede kitap halinde yayımlanması ve dağıtılması; ayrıca bu zirvenin ürünü olarak kapsamlı bir Türk dünyası bilgeler ansiklopedisinin hazırlık çalışmalarına başlanması temennimizdir.

 

Bir medeniyet projesi olan “BİLGELER ZİRVESİ”nde ortaya çıkan değerlerin Türk dünyasına, medeniyet coğrafyamıza ve bütün dünyaya yayımı ve arz edilmesi nihai hedefimizdir.