Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Coşkun YILMAZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

İbrahim AKGÜN (Genel Koordinatör)

Dr. Emek ÜŞENMEZ (Akademik Koordinatör-İstanbul Üniversitesi)

Maksut YÜKSEK (Eskişehir Valiliği)

Hakan ERGÜN (Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı)