Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL(Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Coşkun YILMAZ (Marmara Üniversitesi)

Porf. Dr. Ejder OKUMUŞ(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hidayet AYDAR(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim HAKKUL(Ali Şir Nevai Üniversitesi Özbekistan)

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ(Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel(Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KARA(Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Necdet TOSUN(Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ(Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL(İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Nadirhan HASAN(Fatih Üniversitesi)

Doç. Dr. Salih ÇİFT(Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ(Pamukkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hidayet PEKER(Uludağ Üniversitesi)