Kabul Edilen Bildiriler

BİLGELER ZİRVESİ YENİ KATILIMCI MİSAFİRLERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker,
Diyanet İşleri Eski Başkanı Sayın Prof. Dr. Süleyman ATEŞ ,
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN ,
Mutasavvıf - Yazar Sayın Cemalnur SARGUT
katılacaklardır.

 

BİLGELER ZİRVESİ - OTORUMLARDA MÜZKERE EDİLECEK BİLDİRİLER TASLAK LİSTESİ
(Lütfen Dikkat: Listemiz Prof. Dr.; Doç. Dr.; Yard. Doç. Dr.; Dr.; Öğretim Üyesi; Öğretim Görevlisi; Akademik Unvanı Olmayanlar ve Poster Bildiriler grupları halinde ve her grup kendi içlerinde alfabetik olarak düzenlenmiştir)

  ADI SOYADI KURUMU ŞEHİR/ÜLKE BİLDİRİ BAŞLIĞI DİLİ TEMA
1 Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Mevlana ve Anadolu Geleneği Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
2 Prof. Dr. Abdullina Gulfira RIFOVNA Başkurdistan Üniversitesi Başkurdistan Kaşgarlı Mahmut ve Başkır Dili Rusça DİL VE EDEBİYAT
3 Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Başkent Üniversitesi Ankara Zirveye Katılacaktır. Türkçe  
4 Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Rotterdam İslam Üniversitesi Hollanda Bediüzzaman ve Günümüz Problemleri Hakkındaki Tavsiyeleri Türkçe BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
5 Prof. Dr. Ahmet Faruk SİNANOĞLU İnönü Üniversitesi Malatya Türk Kültüründe Bilgelik Vasfının Tezahürü ve Toplum Hayatına Yansımaları Türkçe BİLGELİK
6 Prof. Dr. Ahmet KARTAL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Ali Şir Nevâî' de İrfan Türkçe İRFAN KÜLTÜR VE MEDENİYET
7 Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Hoca Ahmed Yesevî Düşünce Sistemi, Kaynakları ve Tesirleri Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
8 Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Gazi Üniversitesi Ankara Ahmet Yesevî ve Hacı Bektaş Velî’de Dört Kapı Kırk Makam Öğretisi Türkçe TASAVVUF
9 Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Bir Ahlâk Filozofu: Nurettin Topçu Türkçe DEĞERLER VE AHLAK
10 Prof. Dr. Almaz Ulvi BİNNATOVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademiyası Azerbaycan Hüseyin Baykara ve Azerbaycan Türkçe TOPLUM VE İNSAN
11 Prof. Dr. Alparslan CEYLAN Atatürk Üniversitesi Erzurum Doğu Anadolu’da Erken Dönem Türk İzleri Türkçe BİLGELER
12 Prof. Dr. Anar İSKENDEROV Bakü Devlet Universitesi Azerbaycan Əlibəy Hüseynzadə Azeri Türkçesi  
13 Prof. Dr. Ayder MEMEDOV Dekan Tavriya Milli Üniversitesi Kırım Fahri Katılımcı    
14 Prof. Dr. Ayşe İLKER Celal Bayar Üniversitesi Manisa Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre’nin Özgün Katkıları Türkçe DİL VE EDEBİYAT
15 Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Ankara İrfan, İnsan ve Toplumsal Değerler Bağlamında Akşemseddin Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
16 Prof. Dr. Bakhtiyor KARİMOV Ortalashtirilgan tillar va ortaturk tili enstitutu direktori Özbekistan ВКЛАД ИБН СИНЫ В МИРОВУЮ ФИЛОСОФИЮ Rusça KÜLTÜR VE MEDENİYET
17 Prof. Dr. Bekir KARLIĞA Başbakan Baş Müşaviri; MEDAM Kurucu Başkanı İstanbul Bir Medeniyet Düşünürü Olarak Farabi Türkçe  
18 Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Kütahya Bir İrfan Ocağı: Kütahyalı Gaybî ve Ailesi Türkçe TASAVVUF
19 Prof. Dr. Bokijon TUKHLIEV Taşkent Devlet Pedagoji üniversitesi Özbekistan Alişîr Nevai'nin Gazellerinin Şerhleri Özbekçe DİL VE EDEBİYAT
20 Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ Atatürk Üniversitesi Erzurum Türk Bilge Kağanı: Bilge Kağan Türkçe BİLGELİK
21 Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kırgizistan Orta Asya’nın Yunus Emre’si: Asan Kaygı Türkçe BİLGELER
22 Prof. Dr. Emine YENİTERZİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Zekâ Değerleri Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
23 Prof. Dr. Erdoğan BOZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Fahri Katılımcı    
24 Prof. Dr. Ferit YUSUPOV Kazan (İdil Boyu) Federal Üniversitesi Tataristan Türk Halkları Münevveri Abdullah Tukay Türkçe BİLGELER
25 Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadı İmgesi Türkçe DEVLET VE ADALET
26 Prof. Dr. Fırat PURTAŞ Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Ankara Fahri Katılımcı    
27 Prof. Dr. Flera SAYFULİNA Kazan Federal Üniversitesi Rusya/ Tataristan Cumhuriyeti Sibirya Tatarlarını Dünyaya Tanıtan Şahıslar Türkçe BİLGELER
28 Prof. Dr. Fuzuli GURBANOV AMEA, Felsefe, Sosiologiya ve Hukuk İstitutüsü Azerbeycan Fuzûlî Felsefesinde İlahi Aşk Türkçe TASAVVUF
29 Prof.Dr.Hasan GÖNEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Açılış Konuşması Türkçe  
30 Prof. Dr. Hidayet AYDAR İstanbul Üniversitesi İstanbul Kırgızıstan' da Dindarlaşma Tirendi; Problemler, Öneriler Türkçe  
31 Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ankara Osmanlı Coğrafyasında Ahi Elvan Çelebi'nin Etkileri Türkçe  
32 Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara Molla Cami ve Şairliği Türkçe DİL VE EDEBİYAT
33 Prof. Dr. Güllü YOLOĞLU (MEMMEDLİ) Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan Mücize, Keramet, Firaset Sahipleri, İstidraç, Şamanlık Türkçe TASAVVUF
34 Prof. Dr. Gürbüz AKSOY Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Şanlıurfa Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru Türkçe EĞİTİM
35 Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU Hoca Ahmed Yesevî Üniversitesi Kazakistan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî ve Günümüz Türkistan Kültürüne Etkileri Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
36 Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ İnsani Değerler Derneği Ankara XVIII. Yüzyılda Bir Pozitif İlim Öncüsü: Erzurumlu İbrahim Hakkı Türkçe BİLİM
37 Prof. Dr. Rano IBRAGİMOVA Özbekistan İlimler Akademisi Özbekistan Fantasy elements in poems of Alisher Navoi Özbekçe DİL VE EDEBİYAT
38 Prof.Dr.İbrahim ŞAHİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Cedit Hareketi ve Gaspıralı Türkçe  
39 Prof. Dr. İsmet ÇETİN Gazi Üniversitesi Ankara Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi Aydını ve Düşünce Dünyası:Tursun Fakı Türkçe TOPLUM VE İNSAN
40 Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Ahmed Yesevî Düşüncesinde Kur’an’ın Yeri-Bir Gönül Erinin Mısralarına ‘Ruh Veren’ Ayetler Türkçe BİLGELER VE İSLAM
41 Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Trabzon Türk Dünyası Bilgelerinin Görüşlerinin Eğitime Yansıması Türkçe EĞİTİM
42 Prof. Dr. Könül BÜNYADZADE Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe Ve Hukuk Enstitüsü Azerbaycan Sühreverdi Felsefesinin Nuru Azeri Türkçesi FELSEFE
43 Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ Marmara Üniversitesi İstanbul Zirveye Katılacaktır. Türkçe TASAVVUF
44 Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Bilgelerimiz ve Birlikte Yaşama Kültürü Türkçe BİLGELERİMİZ VE BİRLİĞİMİZ
45 Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL - Yrd.Doç. Dr. Ayşe AYDIN Sakarya Üniv. Fen Edeb. Fakültesi Sakarya Tefvîznâme'de Bilgece Bakışlar ve Kavramlar... Türkçe BİLGELİK
46 Prof. Dr. Mehmet ATALAN Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakiltesi Kastamonu Vîranî Baba'nın Fakr-Nâmesinde Tasavvufî Unsurlar Türkçe TASAVVUF
47 Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK Yıldırım Beyazit Üniv. İslamî İlimler Fakültesi Ankara Halidî Bağdadî'nin Hayat Serüvenini Evrensel İnsanî Değerler Açısından Okumak Türkçe DEĞERLER VE AHLAK
48 Prof. Dr. Mustafa AYDIN Selçuk Üniversitesi Konya Bilgelik ve Bir Bilge Olarak Yunus Emre Türkçe BİLGELİK
49 Prof. Dr. Mustafa KARA Uludağ Üniversitesi Bursa Necmettin Kübra ve Anadolu' ya Uzanan Kültürü Türkçe BİLGELİK
50 Prof. Dr. M. Kemal ÖZSOY Suffa vakfı İstanbul Fahri Katılımcı    
51 Prof. Dr. Muslihiddin MUHİDDİNOV& Juliboy ELTAZAROV Semerkant Devlet Ali Şir Nevâyî Üniversitesi Özbekistan Ali Şir Nevâî'nin Kamil İnsan Kavramının Yorumu ve Onun Çağdaş "İnsanî Gelişim" Düşüncesiyle Felsefi-Estetik Açıdan Bağlantıları Türkçe TOPLUM VE İNSAN
52 Prof. Dr. Necdet TOSUN Marmara Üniversitesi İstanbul Bahaeddin Nakşbend'in Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri Türkçe TASAVVUF
53 Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü İstanbul Travma Dönemlerinde Anadolu Bilgelerinin Rolü Türkçe  
54 Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK Pamukkale Üniversitesi Denizli Oğuz Kağan Bir "Bilge Kağan" mıdır? Türkçe BİLGELİK
55 Prof. Dr. Ömer ÇELİK Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İstanbul Fahri Katılımcı    
56 Prof. Dr. Ömer YILMAZ Yıldırım Beyazıt Üniv. İslamî İlimler Fakültesi Ankara Sufi-Alim, Edip-Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve Ahlak Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
57 Prof. Dr. Qasimcan SADİQOV Taşkent Devlet Şarkinaslık Enst. Özbekistan Fahri Katılımcı    
58 Prof. Dr. Ramazan QAFARLI Azerbaycan Dovlet Eytim Univ. Dede Korkut Bilim Merkezi Azerbaycan Bahtiyar Vahabzade Türk Dünyasının İstiqlal şairidir Azeri Türkçesi TOPLUM VE İNSAN
59 Prof. Dr. Sait AŞGIN Karabük Üniversitesi İİBF Karabük Yusuf Has Hâcib ve Türklerde İdareci Tasavvuru Türkçe DEVLET VE ADALET
60 Prof. Dr. Salahaddin HALİLOV Azerbaycan Üniversitesi Azerbaycan Şeyh Mahmud Şebüsterî ve Onun Bakış Açısı Azeri Türkçesi TASAVVUF
61 Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Fazilet ve Sanat ile Örülen Muazzam Bir Şahsiyet: Şeyh Galib Türkçe DEĞERLER VE AHLAK
62 Prof. Dr. Serhan HAVERI Azerbaycan Bılımler Akademısı Azerbaycan Ahmet Yesevînin Türk-İslam Kültürünün Teşekkülünda Rolü Azeri Türkçesi KÜLTÜR VE MEDENİYET
63 Prof. Dr.Seyfeddin RZASOY Azerbaycan Müellimler Enstitisü Azerbeycan Ebülgazi Bahadır Han Oğuz Töresinin Koruyucusu ve Yaşatıcısı Gibi Azeri Türkçesi  
64 Prof. Dr. Sultan TULU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Selçuklular Zamanında Mevlana’da Türkçe Türkçe DİL VE EDEBİYAT
65 Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ Uludağ Üniversitesi Bursa Nefahatü'l-Üns Türkçe TASAVVUF
66 Prof. Dr. Yuri STOYANOV School Of Oriental And African Studies, Univesity of London İngiltere Haci Bektash Velî and Bektashism as Religious and Cultural Bridge-Builders in the Turkic-speaking World and Beyond İngilizce KÜLTÜR VE MEDENİYET
67 Ass. Prof. Eva CSAKI Peter Pazmany Katolik Üniversitesi, Sarkiyat Enstitüsü Macaristan Tarih Boyunca Türk Kültürünü Yücelten ve Katkıda Bulunan Kimi Bilgeler Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
68 Doç. Dr. Ağaverdi HALİL Milli Bilimler Akademisi Azerbeycan Mahmut Kaşgarlının Türk Halk Edebiyatını öğrenme yöntemleri Türkçe DİL VE EDEBİYAT
69 Doç. Dr. Ahmet İNAN Dicle Üniversitesi Diyarbakır Büyük Müfessir Mustafa Hayri Efendi Türkçe BİLGELER VE İSLAM
70 Doç. Dr. Aida Ağakerim PAŞALI AMEA Elyazmalar Enstitüsü Azerbeycan Yedi Gönül Sultanını Birleştiren El Yazma Azeri Türkçesi DİL VE EDEBİYAT
71 Doç. Dr. Amina Siljak JESENKOVİC Saraybosna Üniversitesi Bosna-Hersek Fahri Katılımcı    
72 Doç. Dr. Aygün HAVERİ Azerbeycan Milli Eğitimler Akademisi Azerbeycan Ahmet Yasevi ve Yunus İmre Poeziyasının Tesevvüfi Karşılaşdırılması Azeri Türkçesi TASAVVUF
73 Doç. Dr. Aziz ALİEKBERLİ Azerbeycan Milli Bilimler Ak. Azerbeycan Yunus Emre Tarihi Kimliğinin Azerbeycan'daki İzleri Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
74 Doç. Dr. Bayan KERİMBEKOVA Süleyman Demirel üniversitesi Türkiye Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetlerindeki Münacaat’ın Çağdaş Kazak Şiirine Yansımaları Türkçe DİL VE EDEBİYAT
75 Doç. Dr. Bekir TATLI Çukurova Üniversitesi Adana Türk-İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: İslâmiyet Ruhumuz, Türklük Bedenimizdir. Türkçe BİLGELERİMİZ VE BİRLİĞİMİZ
76 Doç. Dr. Burhan BALTACI Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Bilge Şahsiyet "Mehmet Feyzî Efendi" Türkçe BİLGELERİMİZ VE BİRLİĞİMİZ
77 Doç. Dr. Cafer ŞEN Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Bir Bektaşi Babası Ali Rıza Öge'nin Hayatı ve Eserleri Türkçe BİLGELER
78 Doç. Dr. Can ÖZGÜR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu'l Leysi's Semerkandî'nin Söz Varlığı Türkçe DİL VE EDEBİYAT
79 Doç. Dr. Cavid KASIMOV Azerbeycan Milli Bilimler Ak. Azerbeycan Yusuf Has Hâcib’in “Kutadgu Bilig” Eserinde Devlet Kavramı ve “Devlet Adamı’”nın Temel Özellikleri Türkçe DEVLET VE ADALET
80 Doç. Dr. Dilorom HAMROEVA Gerda Henkel Bilimsel Çalışmalar Vakfı Özbekistan Türk Dünyası Medeni-Manevi Devrimleri, Evrensel Rönesans, Sultan Hüseyn Baykara ve Alişir Nevai Türkçe BİLGELER
81 Doç. Dr. Ebulfaz SÜLEYMANOV Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Azerbeycan Azerbeycan Milli Kimliğinin Korunmasında Vahabzade Faktörü Türkçe TOPLUM VE İNSAN
82 Doç. Dr. Ellada GERAYZADE Kafkas Üniversitesi Kars Hüseyin Cavit ve Mehmet Akif'te Vatanperverlik Konuları Rusça TOPLUM VE İNSAN
83 Doç. Dr. Ferruh AĞCA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has Hâcib    
84 Doç. Dr. Galip SAYILOV Azerbeycan Milli İlimler Akademisi Azerbeycan Nesimî'nin İnsan Konsepti ve İslam Türkçe BİLGELER VE İSLAM
85 Doç. Dr. Gencay ZAVOTCU Tuzla Üniversitesi Bosna-Hersek Yunus Emre Divanında İlim ve Bilgi Türkçe BİLİM
86 Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ Gazi Üniversitesi Ankara Hacı Bektaş-ı Velî'nin Oluşturduğu Düşünce Sisteminin Çeşitliliği ve Zenginliği Türkçe FELSEFE
87 Doç. Dr. Husainova Leyla MİDHATOVNA Başkortostan Üniversitesi, Başkurt Dili Bölümü Rusya Mahmut Kaşgarlı ve Başkır Dilinin Dialektolojisi Türkçe DİL VE EDEBİYAT
88 Doç. Dr. İbrahim TÜZER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İstanbul Tanzimat Dönemini Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Mithat Efendi ve Modernleşmemiz Türkçe BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
89 Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL İstanbul Üniversitesi İstanbul Fahri Katılımcı    
90 Doç. Dr. İsa SÜLÇEVSİ Nurlana Gasımlı İctimai Araştırmalar GHT Üsküp/Kosova Fahri Katılımcı    
91 Doç. Dr. Kamala KAHRAMANOVA Bakü Devlet Üniversitesi Azerbeycan Genceli Niyazi'nin Bakış Açısıyla Güzel İnsan Toplumu Türkçe TOPLUM VE İNSAN
92 Doç. Dr. Lemara SELENDİLİ Milli Eğitim Bakan Yard. Tavriya Milli Üniversitesi

Kırım

Fahri Katılımcı    
93 Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Dünya Sorunlarına Her Dem Taze Bir Cevap: Yunus Emre Türkçe TOPLUM VE İNSAN
94 Doç. Dr. M. Mahur TULUM Anadolu Üniversitesi Eskişehir Anadolu'da Bir Yesevî Dervişi: Ahmed Hazînî    
95 Doç. Dr. M. Nesim DORU Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Molla Ahmet Cezeri'nin Varlık Düşüncesinde İnsanın Ontik Değeri Türkçe FELSEFE
96 Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN Tuzla Üniversitesi Bosna-Hersek Kazak Alimi Baytursunoğlu ve Terim çalışmaları Türkçe DİL VE EDEBİYAT
97 Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araşt. Enst. İzmir Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Türkmen Edebiyatı ve Türkmen Şairi Mahtumkulu Türkçe BİLGELER
98 Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT Pamukkale Üniversitesi Denizli Bir Kültür Mühendisi Olarak Kaşgarlı Mahmud Ve Eseri Divanü Lugati’t-Türk Türkçe DİL VE EDEBİYAT
99 Doç. Dr. Mehriban QULİYEVA Nahçıvan Devlet Üniversitesi Azerbeycan İsmayil Bəy Qaspiralinin Ana Dili Uğrunda Apardiği Mübarizə Azeri Türkçesi DİL VE EDEBİYAT
100 Doç. Dr. Mehseti ISMAYIL Azerbeycan Milli İlimler Akademisi Azerbeycan Bahtiyar Vahabzade Yaraticiliğinda Milli Değerler – Sözlü Edebiyata Yansimalari Azeri Türkçesi KÜLTÜR VE MEDENİYET
101 Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ankara Eski Türk Edebiyatının Bilgesi: Nabi Türkçe  
102 Doç. Dr. Nergis BİRAY Pamukkale Üniversitesi Denizli Ahmet Baytursinuli: Başkaldiri Ve İsyan Türkçe TOPLUM VE İNSAN
103 Doç. Dr. Nodirkhon KHASANOV Fatih Üniversitesi İstanbul Hoca Ahmed Yesevî’nin Hayatı, Eserleri, Fikir-Düşüncelerinin Etkisiyle Oluşan Yesevîlik Ekolü ve Kaynakları Türkçe BİLGELER
104 Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Bir Bilge ve Bir Eser (Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi) Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
105 Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER- Dr. Esin Çelebi BAYRU Uluslararası Mevlâna Vakfı Konya Hz. Mevlâna Öğretileriyle Bilgiden Bilgeliğe Ulaşmak Türkçe BİLGELİK
106 Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK Erciyes Üniversitesi Kayseri Bir Gönül Bilgesinin Gönül Tarifi Türkçe TASAVVUF
107 Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Yunus Emre'nin Kavram Dünyası Türkçe DİL VE EDEBİYAT
108 Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR Pamukkale Üniversitesi Denizli Kutadgu Bilig'te Dile Gelen İktidar Türkçe DEVLET VE ADALET
109 Doç. Dr. Qasimova SEVİNC Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Fahri Katılım    
110 Doç. Dr. Sedaqat NEMATOVA Nahçıvan Devlet Üniversitesi Azerbeycan TÜRK-İSLAM Felsefesinde “İdeal İnsan” Tasavvuru. Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
111 Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Bilge İnsanlar Derneği Gümüşhane Fahri Katılımcı    
112 Doç. Dr. Salih ÇİFT Uludağ Üniversitesi Bursa Hakim Tirmizi ve Anadolu Tasavvuf Kültürüne Tesirleri Türkçe TASAVVUF
113 Doç. Dr. Salih YILMAZ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Türk Mitolojisinde Bilgelik Türkçe BİLGELİK
114 Doç. Dr. Selahattin TOLKUN Anadolu Üniversitesi Eskişehir Sovyet Döneminde Yaşamış Bir Türkistan Bilgesi: Alihan Töre Saguni    
115 Doç. Dr. Serkan ŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Kutadgu Bilig'in Bilgesi: Yusuf Has Hâcib Türkçe BİLGELER
116 Doç.Dr. Shynar KALİYEVA El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Kazakistan Farab Filoloji Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
117 Doç. Dr. Süleyman DOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Mesnevi’de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar Türkçe EĞİTİM
118 Doç. Dr. Süleyman DÖNMEZ Çukurova Üniversitesi Adana Bir Bilge-Filozof Olarak Nasreddin Hoca Türkçe BİLGELİK
119 Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ Pamukkale Üniversitesi Denizli İdeal İnsan ve Toplum Bağlamında İbrahim Hakkı Hazretleri Türkçe DEĞERLER VE AHLAK
120 Doç.Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. ve Abant İzzet Baysal Üniv. Bolu Gaspıralı İsmail’den Cengiz Aytmatov’a Türkistan Coğrafyasında Medeniyet Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
121 Doç. Dr. Zekiya MAMUTOVA Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniv. Kırım “Usul-i Cedid” Metodunun Kültürel Özellikleri Kırım Tatar Türkçesi KÜLTÜR VE MEDENİYET
122 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kars Ebu'l-Hasan El-Harakânî’nin Sevgi, Merhamet Ve Hoşgörü Anlayışı Türkçe TASAVVUF
123 Yrd. Doç. Dr. Ali KORKMAZ Erciyes Üniversitesi Kayseri Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç Türkçe TOPLUM VE İNSAN
124 Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIRIM Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Mehmet Akif Ersoy’un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi Türkçe FELSEFE
125 Yrd. Doç. Dr. Azhar SHALDARBEKOVA L. N. Gumilev Avrasya Universitesi Kazakistan Cokan (Muhammed Hanafiya) Valihanov – 19. Asrin Turk Bilgesi Türkçe BİLGELER
126 Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev’in Kara Sözlerinde Eğitim Şartı Türkçe EĞİTİM
127 Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kastamonu 19. Yüzyıl Nakşibendi Tarikatının Halidiyye Kolu Temsilcilerinden Kastamonulu Seyyid Ahmet Hicabi Türkçe TASAVVUF
128 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tarıman CENİKOĞLU Dumlupınar Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Kütahya Türk Dünyasında Nasreddin Hoca Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
129 Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” Ve “Gün Olur Asra Bedel” Romanlarında Nesil Çatışması Türkçe DİL VE EDEBİYAT
130 Yrd. Doç. Dr. Halil ibrahim KAYA Kafkas Üniversitesi Kars Ebu'l Hasan Harakani Türkçe TASAVVUF
131 Yard. Doç. Dr. Halit Biltekin Anadolu Üniversitesi Eskişehir XVIII. Asrın Müverrih ve Şairlerinden Râşid Efendi    
132 Yrd. Doç. Dr. Hamit AKTÜRK Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Alevî Bektaşî Hiyerarşik Yapılanmasında Rol Model Olarak Hacı Bektaş Velî Türkçe TOPLUM VE İNSAN
133 Yrd. Doç. Dr. Hidayet PEKER Uludağ Üniversitesi Bursa Fahri Katılımcı    
134 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sinop Mevlana ve İslam Tasavvuf Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi ile Savaş ve Barış Öğretisi Türkçe TOPLUM VE İNSAN
135 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Tekke-Tasavvuf Şiiri ve Hacı Bayram Velî'nin 'Noldu Bu Gönlüm' İlahisi" Türkçe  
136 Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU Bingöl Üniversitesi Bingöl Ahi Evran'ın Öğretileri Doğrultusunda Günümüzün Ekonomik, Sosyal Ve Psikolojik Sorunlarına Genel Bir Bakış Açısı Türkçe BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
137 Yrd. Doç. Dr. M. Necip YILMAZ Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Edirne Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin Mimarları Türkçe TOPLUM VE İNSAN
138 Yrd. Doç. Dr. Minara ALİYEVA Uludağ Üniversitesi BURSA Güneş Gibi Doğan Çilekeş Milletin Sesi Mircevat Ahıskalı Türkçe TOPLUM VE İNSAN
139 Yrd. Doç. Dr. Mehtap SOLAK SAĞLAM Pamukkale Üniversitesi Denizli Abdullah Tukay ve Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Kadın Türkçe TOPLUM VE İNSAN
140 Yrd. Doç. Dr. Muharrem AVCI Hazreti Pir Şeyh Şabanı Velî Kültür Vakfı Başkanı Kastamonu Anadolu'nun Manevi Muhafızlarından Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî Türkçe TASAVVUF
141 Yrd. Doç. Dr. Murat ORHUN İstanbul Bilgi Üniversitesi. Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vafı Eğitim Koor. İstanbul Mehmet Ali Tevfik Efendi Türkçe EĞİTİM
142 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Edirne Mûsâ Cârullâh'ın Târîhu'l-Kur'ân Ve'l-Mesâhıf Adlı Eseri Türkçe BİLGELER VE İSLAM
143 Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATÇI Gazi Üniversitesi Ankara Limni'de Sürgün Bir Veli Niyazi Mısri Hazretleri ve Verdiği Mesajlar Türkçe  
144 Yrd. Doç. Dr. Nurgül SUCU Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konya Sâhibü’l-Vefâ Hâce Mûsâ Topbaş Hazretleri Türkçe TASAVVUF
145 Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN Ege Üni. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü İzmir Saltuknâme’ De Sarı Saltuk Gazi’ Ye Atfedilen Kerametler Türkçe TASAVVUF
146 Yrd. Doç. Dr. Ramazan TOPDEMİR İstanbul Üniversitesi İstanbul Selçuklu ve Osmanlı Devletinin Manevi Dinamikleri Türkçe TOPLUM VE İNSAN
147 Yrd. Doç. Dr. Reyhan KELEŞ Atatürk Üniversitesi Erzurum Gâlib’in Has Bahçesinin Gülleri Türkçe TASAVVUF
148 Yrd. Doç. Dr. Sadık ARMUTLU İnönü Üniversitesi   Alî Şîr Nevâî'nin Farsça Divanı'nda Bir Gezinti    
149 Yrd. Doç. Dr. Sami BASKIN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve İbn Muhammed Salih Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
150 Yrd. Doç. Dr. Soner SAĞLAM Pamukkale Üniversitesi Denizli Dövletmemmet Azadı ve Yunus Emre’de İdeal İnsan Türkçe TOPLUM VE İNSAN
151 Yard. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Bilge İnsanlar Derneği Gümüşhane Fahri Katılımcı    
152 Yrd. Doç. Dr. Velî Savaş YELOK Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ankara Feyzulla Hocayev ve Cedit Hareketi Türkçe TOPLUM VE İNSAN
153 Yrd. Doç. Dr. Zübeyir AKÇE Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Bediüzzaman Said Nursi’nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri Türkçe DİL VE EDEBİYAT
154 Yrd. Doç. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR Gediz Üniversitesi İzmir Nasreddin Hoca Üzerine Problemler Türkçe BİLGELER
155 Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Azerbeycan Milli İlimler Akademisi Azerbeycan Musa Carullah Bigi'nin Görünmeyen Tarafları Türkçe BİLGELERİMİZ VE BİRLİĞİMİZ
156 Dr. Ayhan İNAK Hayrat Vakfı İstanbul Bediuzzaman ve 'İman Hizmeti' nin Birleştirici Yönü Türkçe BİLGELERİMİZ VE BİRLİĞİMİZ
157 Dr. Bakulina Yulia VLADIMIROVNA Ufa Devlet İktisat Üniversitesi Başkurdistan Bilimsel Mirasın Modern Problemleri (Ahlaki ve Dini Bağlamda) İngilizce KÜLTÜR VE MEDENİYET
158 Dr. Cezmi Bayram Türk Ocakları İstanbul Şubesi İstanbul Türk Dünyası ve Yeni Medeniyet Tasavvuru Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
159 Dr. Erdal ADAY Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Kazakistan Horasan Erlerinin Menkibevî Şahsiyetlerindeki Ortak Özellikler Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
160 Dr. Gatibe VAKIFKIZI Azerbeycan Milli İlimler Akademisi Azerbeycan Etno-Kulturoloji Değerler Kodeksi Olarak: Edip Ahmet Yukneki`nin Atabet ül-Hakayık Eseri Türkçe DİL VE EDEBİYAT
161 Dr. Gülnar KOKYBASSOVA SAIGY Korkut Ata Devlet Üniversitesi Kazakistan Gaspralı İsmail ve Kazak Aydınları Türkçe KÜLTÜR VE MEDENİYET
162 Dr. Hüseyin BUDAK Gümüşhane Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Gümüşhane Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî'nin Türk Dünyasına Etkileri Türkçe DİL VE EDEBİYAT
163 Dr. İlahe NOVRUZOVA Azerbeycan Milli İlimler Akademisi Azerbeycan Azerbeycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavit'in Rolü Türkçe DİL VE EDEBİYAT
164 Dr. Maya Saparova SEMİZADE Mahtumkulu Üniversitesi, Türkistan İran; Horasan İran'da Etrek-Gürgen Edebi Mektebi Türkçe TASAVVUF
165 Dr. Necdet YILMAZ Server Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Mehmet Zahit KOTKU Türkçe TOPLUM VE İNSAN
166 Dr. Nevena (Nevin) Gramatikova Liberal Entegrasyon Vakfi Bulgaristan Haci Bektas Velî’nin ve Yunus Emre’nin Görüşleri ve Bulgaristanda Alevi-Bektasi Toplulugun Yaşamına ve Görüşlerine Yansıması Türkçe TASAVVUF
167 Dr. Sherzodhon MAHMUDOV The Teachers Training Institute of Tashkent Özbekistan Seyid Ahmed İbn Mevlana Celâleddin Kasani'nin Orta Asya'nın Dini Hayatında ve Nakşibendi Tarikatının Gelişiminde Yeri ve Rolü Rusca BİLGELER
168 Dr. Tahir AŞİROV Mahtumkulu Devlet Üniversitesi Türkmenistan Türkmen Şairi Mahtumkulu'nun Düşünce Yapısı ve etkileri Türkçe BİLGELER
169 Dr. Yusuf GEDİKLİ Hoca Ahmet Yesevî Vakfı İstanbul Erzurumlu İbrahim Hakkı: Hayatı, Sanatı, Eserleri Ve Mevla Görelim Neyler Redifli Şiiri Türkçe BİLİM
170 Öğr. Gör. Aliye Metanet Aziz KIZI Azerbeycan Devlet İktisat Üniveristesi Azerbeycan Din ile İlmin Bütünleştiği Nokta; İmam Cafer-i Sadık’ta, Ondan Aşikar ve Üveysi Yolla Bilgi Alanlarda “Kuantum” Bilgisi Türkçe DİL VE EDEBİYAT
171 Öğr. Gör. Derya DATLI İstanbul AREL Üniversitesi İstanbul Risâletü’n-Nushiyye’deki Arkaik Kelimelerin Tespiti Ve Kelime Türlerine Göre Sınıflandırılması Türkçe DEĞERLER VE AHLAK
172 Öğr. Gör. Kazım CEYLAN Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Türk-İslam Medeniyetinin Öncülerinden Ahi Evran Türkçe TASAVVUF
173 Öğr. Gör. Mehmet Veysi DÖRTBUDAK Celal Bayar Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Manisa Manisa Lalesi; Ahmed Şemseddin-i Marmaravî Hazretleri Türkçe TASAVVUF
174 Öğr. Gör.Talip TUĞRUL Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Muş Sarı Saltık’ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı Türkçe BİLGELER
175 Öğr. Gör.Tunay KARAKÖK Bartın Üniversitesi Bartın Âlim, Şair ve Mutasavvıf Bir Şahsiyet: Akşemseddin Hazretleri Türkçe BİLGELER

SUNUCULARININ AKADEMİK UNVANI OLMAYAN BİLDİRİLERİ

176 Abdulkerim ERDOĞAN Araştırmacı-Yazar   Erzincanlı Salih Baba Türkçe  
177 Ali ASLAN Büyük Mürşi-i Kâmil Ali Kara Efendi Hazretleri Vakfı Malatya Tasavvuf ve İnsan Türkçe TASAVVUF
178 Ali YERAL Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı (EHDAV) Hatay Hz. İmam Cafer-i Sadık Türkçe TASAVVUF
179 Bekir DERELİ İslam Tasavvuf Kültürü ile 'Medeni İnsanı' Araştırma Ve Yaşatma Derneği İzmir Tasavvufun ( İlmü Ledün ) Kültürünün Dünü ve Bugünü Günümüzdeki Önemi. Türkçe TASAVVUF
180 Dilaver DEMİRAĞ Araştırmacı-Yazar İstanbul Tavusun Kuyruğu: Dünyevi İktidar Karşısında Mevlana'nın Eleştirleri Türkçe DEVLET VE ADALET
181 Florida KULLA "Yeni Nesil" Bilim Destekleme Derneği Arnavutluk Hayatını Türk ve Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami Türkçe DİL VE EDEBİYAT
182 Maıramkan ISABAEVA Ankara Üniversitesi İlaiyat Fakültesi Ankara İmam Serahsi Kimdir? Türkçe TOPLUM VE İNSAN
183 Maksut YÜKSEK - Feride TURAN (Uzman) İçişleri Bakanlığı Ankara-Eskişehir Gönül Sultanlarının Söylemleriyle Türk Dilinin "Gönül" Yolculuğu Türkçe BİLGELER
184 Nimetullah ARVAS Diyanet İşleri Başkanlığı Van Nakşi Geleneğinin Bir Temsilcisi Olan Abdulhakim ARVASİ'nin İstanbul Yansıması Türkçe TOPLUM VE İNSAN
185 Nuri GÜRGÜR Ankara Ticaret Odası Ankara İsmail Bey Gaspraliı: Fikirlerini Hayatıyla Yaşayan Dava Adamı Türkçe BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
186 Rahman İLMAMMEDOV Türkmenistan İlimler Akademisi Türkmenistan Zemahşeri’nin Mukaddimetü’l-Edeb Eserinin Türkçe BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
187 Refik ENGİN Araştırmacı Tekirdağ Türk Dilleri İçin Önemi Türkçe DİL VE EDEBİYAT
188 Sadullah ERGÜN Kanaat Önderi Diyarbakır İmam-ı Rabbani, Abdulkadir Geylani ve Bediüzzaman'ın Fikri Hayatları, Reçeteleri ve Günümüze Yansımaları Türkçe DİL VE EDEBİYAT
189 Saffet ATAK Yeni Osmanlılar Derneği Kurucu Başkanı Ankara Ahi Evran Türkçe DİL VE EDEBİYAT
190 Serik YERGALİ Türk Akademisi Kazakistan İnsanlığın Türk Kökenli Üstadı: FARABİ Türkçe BİLGELER
191 Sevil GÖKTUNA Eskişehir Köy Hizmetleri Müdürlüğü-Emekli Eskişehir Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri' nin Hayatı Türkçe TASAVVUF
192 Yar Muhammed BADİNİ Araştırmacı-Gazeteci Pakistan Hoja Ahmet Yasawi’s Literary Heritage and the Turk Language İngilizce DİL VE EDEBİYAT
193 Yıldırım ALKIŞ Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Anadolunun Fethi Ve Şehit Ebu’l-Hasan Harakanî Türkçe DİL VE EDEBİYAT
194 Zafer KİBAR Kazakistan Cumhuriyet Ankara Büyükelçiliği Ankara Abay'ı Doğru Anlamak Türkçe TOPLUM VE İNSAN
195 Zhala BABASHOVA Ankara Üniversitesi Ankara Ünlü Şair ve Dram Yazarı Hüseyin Cavit’in Azerbaycan ve Türk Edebiyatında Yeri Türkçe DİL VE EDEBİYAT

POSTER BİLDİRİLER
(Bildirileri ilginç bulunmakla birlikte oturumlarda müzakere edilecek bildiri sayısının çokluğu nedeniyle poster bildiri olarak sunulması uygun görülen bildiriler)

196 Cennet Ceren ÇAVUŞ Kastamonu Üniversitesi Kastamonu İlim Neyi Bilmektir? Yunus'u Niyâzî ile Anlamak Türkçe
197 Dilshoda MUBARAKOVA Ege Üniversitesi İzmir Özbek Edebiyatında Kuşlar Türkçe
198 Ferhan DOĞAN Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Bilgeliğe Giden Yolda Mustafa Güzelgöz Türkçe
199 Feride TURAN-Burcu COŞGUN Eskişehir Valiliği Eskişehir Eski-Yeni Dergisi'nde Yer Alan Gönül Sultanları Yazılarının Analiz ve Değerlendirmesi Türkçe
200 Hankız METTOHTI Niğde Üniversitesi Niğde Uygur Yeni Maarif Temsilcisi Abdulkadır Damolla Türkçe
201 İhsan OBALI Selçuk Üniversitesi Konya Gaspıralı İsmail Bey’in Görüşleri Bağlamında Türk Dünyasının Entegrasyonu Üzerine Genel Bir Değerlendirme Türkçe
202 Mihrullah TEVEKKÜL Niğde Üniversitesi Niğde Uygurlarda Ceditçilik Hareketi ve Onun Etkisi Üzerinde Genel Bir Değerlendirme Türkçe
203 Murat AYAR Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Mevlana'nın Rubailerinde Seyr u Sülûk Metaforu Olarak 'Gece' Türkçe
204 Mücahit AKKUŞ Hitit Üniversitesi Çorum Edip Ahmed Yüknekî’de Bilgelik Anlayışı Türkçe
205 Müjdat SÖĞÜTCÜ Ardahan Üniversitesi Ardahan İslam Hoşgörüsü Ve Bu Hoşgörünün İsmi Ebu’l -Hasan Harakanî Türkçe
206 Necip SARAÇOĞLU Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi Trabzon Bilge Kraldan Geri Kalanlar Türkçe
207 Okay SÜTÇÜOĞLU Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konya ‘Ahi Evran’; İsmi, Menkıbesi ve Sembolleri Hakkında Anlam ve Köken Sorunları Türkçe
208 Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Musa Carullah’ın Hafız Dîvânı’nı Kazan Tatarcasına Şerhi Ve Bu Şerhte Onun Edebî Fikirleri Türkçe
209 Saidbek Boltabayev İstanbul Üniversitesi İstanbul Yenisey Yazıtlarında Ölümü Ve Buna Bağlı Duygu Durumlarını Sembolize Eden Fiiller, Bu Fiillerin Çağdaş Özbekçedeki Kullanımı Türkçe
210 Samir VİLDİÇ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bursa Bosna Hersek'te Kadirilik Kültürü Türkçe
211 Selma KAYA Gümüşhane Üniversitesi/ Bilge İnsanlar Derneği Gümüşhane Bilgelik Nedir? Bilge İnsan Kimdir? Türkçe
212 Tuğba KILIÇ Uludağ Üniversitesi Türkiye İbn Haldun’un Yaşamı, Çağı Bilim Anlayışı Ve Yöntemi,Umran Ve Umran İlmi Türkçe
213 Ürün Şen SÖNMEZ İstanbul AREL Üniversitesi İstanbul Bir Bilgenin Romanı: Od Türkçe
214 Yusuf CAN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul Hoca Ahmed Yesevî Ve İnsanlara Mesajları Türkçe
215 Yusuf KARAKUŞ İstanbul Üniversitesi İstanbul Mahtumkulu Firâkî Ve Düşünce Dünyası Türkçe
216 Zebiniso KAMALOVA İstanbul Üniversitesi İstanbul Nesef ve Keş'ten Parlayan Işık Türkçe