Hadisten Hayat Çıkarmak: Bilim Toplumu Kültürü İnşa Edilebilir Mi? 

İbrahim AKGÜN

 

Bizden önceki toplumlar ne kadar doğru yolda olurlarsa olsunlar, bize bıraktıkları kültür bugünümüzü imar, yarınlarımızı inşa etmeye yetmez. Onlarla hangi değerleri, dünya görüşünü paylaşırsak paylaşalım, ürettikleri ve bize miras bıraktıkları kültür hayatımızı düzenlemekte eksik kalabiliyor. Bu yüzden bize miras kalan örfle ve kültürle yaşamaya mahkûm olmak ve olduğumuz yerde saymak yerine bireysel, sosyal ve ortak yaşantımız gereken her yerde ve sürekli yeniden üretilmeyi, yenilenmeyi ve geliştirilmeyi gerektiriyor. Eğer kendimizi (kültürümüzü), zamanın değiştiği her evrede yenilemeyi ve yeniden üretmeyi başaramazsak, giderek daha çok eski tarzlara, davranışlara, eski teknik ve teknolojilere, metod ve metodolojilere yapışıp kalır, sonunda “antika” insanlardan oluşan “antik” bir topluma dönüşürüz.Devamını Oku 

 

- Prof. TARHAN; Bilgelerin Zirvesi: Hz. Mevlana Okuyunuz
- Prof KARLIĞA; Bir Medeniyet Düşünürü: Farabi Okuyunuz
- Prof. ÇİÇEK; İnsani Değerler Açısından Mevlana Halid Okuyunuz

Bilgeler Zirvesi, Eskişehir 2014 açılış konuşmaları. Konuşma sırası içinde: Bilgeler Zirvesi Koor. İbrahim AKGÜN, Harakani Vakfı Başkanı Yavuz UZGUR, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN, DİB Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Vali G. Azim TUNA, İSİPAB Gen. Sek. Prof. Dr. M. Erol KILIÇ, Gıda Tar. Hay. Bakanı Dr. M. Mehdi EKER, MEB Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI.  İzleyiniz


Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA, TVNET’te Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) faaliyetleri ve Bilgeler Zirvesi hakkında konuştu. (25.05.2014)  İzleyiniz


Hollanda İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Eskişehir’de Bilgeler Zirvesinde, Bediüzzaman’ın “Günümüz Problemleri Hakkındaki Tavsiyeleri”ni anlatıyor. (26.05.2014) İzleyiniz    Okuyunuz


Prof. Dr. Mazhar BAĞLI ve Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU TRT OKUL'da, kültürümüzü ve medeniyetimizi inşa eden bilgelerimiz hakkında konuşuyorlar. İzleyiniz 


Bilgeler Zirvesi Koordinatörü İbrahim AKGÜN ve Saraybosna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Amina Siljak JESENKOVİC TRT Okul’da, ruh dünyamızın mimarları ve medeniyetimizi inşa eden bilgelerimiz hakkında konuşuyorlar. (BİRİNCİ BÖLÜM) 26.05.2014  İzleyiniz


Bilgeler Zirvesi Koordinatörü İbrahim AKGÜN ve Saraybosna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Amina Siljak JESENKOVİC TRT Okul’da, ruh dünyamızın mimarları ve medeniyetimizi inşa eden bilgelerimiz hakkında konuşuyorlar. (İKİNCİ BÖLÜM) 26.05.2014  İzleyiniz


26-28 Mayıs 2014 Tarihleri Arasında Eskişehir'de Yapılan Bilgeler Zirvesinde Sunulan Bildiriler

1. Oturum
Yunus Emre Salonu - BİLGELER
Prof. Dr. E. ARIKOĞLU : Orta Asya’nın Yunus Emre’si: Asan Kaygı İzle Oku
Prof. Dr. F. YUSUPOV : Türk Halkları Münevveri Abdullah Tukay İzle Oku
Prof. Dr. F. SAYFULİNA : Sibirya Tatarlarını Dünyaya Tanıtan Şahıslar İzle Oku
Prof. Dr. A. KARTAL : Ali Şir Nevaî’de İrfan İzle Oku
Prof. Dr. M. KARA : Necmettin Kübra ve Anadolu’ya Uzanan Kültürü İzle  

Mevlana Salonu - BİLGELER
Prof. Dr. S. ULUDAĞ : Nefahatü'l-Üns İzle  
Prof. Dr. N. TARHAN : Travma Dönemlerinde Anadolu Bilgelerinin Rolü İzle Oku
Prof. Dr. N. TOSUN : Bahaeddin Nakşbend’in Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri İzle  
Doç. Dr. M. TEMİZKAN : Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Türkmen Edebiyatı ve Türkmen Şairi Mahtumkulu İzle Oku
Doç. Dr. N. KHASANOV : Hoca Ahmed Yesevi’nin Hayatı, Eserleri, Fikir-Düşüncelerinin Etkisiyle Oluşan Yesevilik Ekolü ve Kaynakları İzle  

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - BİLGELER
Dr. A. Ş. HÜSEYİNOĞLU : Musa Carullah Bigi'nin Görünrmeyen Tarafları İzle  
Dr. T. AŞİROV : Türkmen Şairi Mahtumkulu'nun Düşünce Yapısı ve Etkileri   Oku
Dr. Y. GEDİKLİ : Erzurumlu İbrahim Hakkı: Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Mevla Görelim Neyler Redifli Şiiri İzle Oku
Öğr. Grv. K. CEYLAN : Türk-İslam Medeniyetinin Öncülerinden Ahi Evran İzle Oku
Öğr. Grv. T. KARAKÖK : Balkanlarda Bir Gönül Sultanı Türk: Otman (Gani) Baba   Oku

Sarı Saltuk Salonu - BİLGELER
Prof. Dr. M. M. ERGÜZEL - Yrd. Doç. Dr. A. AYDIN : Tefvizname'de Bilgece Bakışlar ve Kavramlar İzle Oku
Doç. Dr. M. YOLDAŞEV : Fusulü Erbaa’da Tabiat ve İnsan Vasfı İzle  
Araştırmacı S. ATAK : Ahi Evran İzle Oku
A. YERAL : Hz. İmam Cafer-i Sadık İzle Oku
2. Oturum
Yunus Emre Salonu - DİL VE EDEBİYAT
Prof. Dr. A. İLKER : Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre’nin Özgün Katkıları İzle Oku
Prof. Dr. A. G. RİFOVNA : Kaşgarlı Mahmut ve Başkır Dili İzle Oku
Prof. Dr. B. TUKHLIEV : Alişir Nevai'nin Gazellerinin Şerhleri İzle Oku
Prof. Dr. R. IBRAGİMOVA : Alisher Navoiy asarlarida ilmiy fantastik elementlar İzle Oku
Prof. Dr. S. TULU : Selçuklular Zamanında Mevlana’da Türkçe İzle  

Mevlana Salonu - DİL VE EDEBİYAT
Doç. Dr. A. HALİL : Mahmut Kaşgarlının Türk Halk Edebiyatını öğrenme yöntemleri İzle Oku
Doç. Dr. A. A. PAŞALI : Yedi Gönül Sultanını Birleştiren El Yazma İzle  
Doç. Dr. B. KERİMBEKOVA : Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetlerindeki Münacaat’in Çağdaş Kazak Şiirine Yansimalari İzle Oku
Doç. Dr. C. ÖZGÜR : Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu'l Leysi's Semerkandî'nin Söz Varlığı İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. M. ORHUN : Mehmet Ali Tevfik Efendi İzle Oku

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - DİL VE EDEBİYAT
Doç. Dr. S. DÖNMEZ : Bir Bilge-Filozof Olarak Nasreddin Hoca İzle Oku
Doç. Dr. H. L. MİDHATOVNA : Mahmut Kaşgarlı ve Başkır Dilinin Dialektolojisi İzle  
Doç. Dr. M. V. NALBANT : Bir Kültür Mühendisi Olarak Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t-Türk İzle Oku
Doç. Dr. M. QULİYEVA : İsmayil Bəy Qaspiralinin Ana Dili Uğrunda Apardiği Mübarizə İzle Oku

Sarı Saltuk Salonu - DİL VE EDEBİYAT
Doç. Dr. Ö. YAYLAGÜL : Yunus Emre'nin Kavram Dünyası İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. G. UZUN : Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” ve “Gün Olur Asra Bedel” Romanlarında Nesil Çatışması İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. V. S. YELOK : Feyzulla Hocayev ve Cedit Hareketi İzle Oku
Dr. K. SAIGY : Gaspralı İsmail ve Kazak Aydınları İzle Oku
3. Oturum
Yunus Emre Salonu - BİLGELER VE İSLAM
Prof. Dr. İ. ÇALIŞKAN : Ahmed Yesevî Düşüncesinde Kur’an’ın Yeri-Bir Gönül Erinin Mısralarına ‘Ruh Veren’ Ayetler İzle Oku
Doç. Dr. S. NEMATOVA : TÜRK-İSLAM Felsefesinde “İdeal İnsan” Tasavvuru. İzle Oku
Doç. Dr. S. ÇİFT : Hakim Tirmizi ve Anadolu Tasavvuf Kültürüne Tesirleri İzle  
Doç. Dr. G. SAYILOV : Nesimî’nin İnsan Konsepti ve İslam İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. M. ŞENTÜRK : Mûsâ Cârullâh’ın Târîhu’l-Kur’ân Ve’l-Mesâhıf Adlı Eseri İzle Oku

Mevlana Salonu - ADALET VE DEVLET
Prof. Dr. F. GEDİKLİ : Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadı İmgesi İzle Oku
Prof. Dr. S. AŞGIN : Yusuf Has Hacib ve Türklerde İdareci Tasavvuru İzle Oku
Doç. Dr. C. KASIMOV : Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig” Eserinde Devlet Kavramı ve “Devlet Adamı’”nın Temel Özellikleri İzle  
Doç. Dr. Ö. K. AYDEMİR : Kutadgu Bilig'te Dile Gelen İktidar   Oku
D. DEMİRAĞ : Tavusun Kuyruğu: Dünyevi İktidar Karşısında Mevlana’nın Eleştirleri İzle Oku

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - DİL VE EDEBİYAT
Doç. Dr. N. GEMİCİ : Bir Bilge ve Bir Eser (Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi) İzle Oku
Z. KİBAR : Abay’ı Doğru Anlamak İzle Oku
R. İLMAMMEDOV : Zemahşeri’nin Mukaddimetü’l-Edeb Eserinin Türk Dilleri İçin Önemi İzle Oku
Öğr. Grv. D. DATLI : Risâletü’n-Nushiyye’deki Arkaik Kelimelerin Tespiti Ve Kelime Türlerine Göre Sınıflandırılması İzle Oku
M. YÜKSEK - F. TURAN (Uzman) : Gönül Sultanlarının Söylemleriyle Türk Dilinin “Gönül” Yolculuğu İzle Oku

Sarı Saltuk Salonu - DİL VE EDEBİYAT
Prof. Dr. S. RZASOY : Ebülgazi Bahadır Han Oğuz Töresinin Koruyucusu ve Yaşatıcısı Gibi İzle Oku
Prof. Dr. H. M. ERAVCI : Osmanlı Coğrafyasında Ahi Elvan Çelebi’nin Etkileri    
Dr. İ. NOVRUZOVA : Azerbeycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavit’in Rolü İzle  
Y. M. BADİNİ : Hoja Ahmet Yasawi’s Literary Heritage and The Turk Language İzle Oku
F. KULLA : Hayatını Türk ve Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami İzle Oku
4. Oturum
Yunus Emre Salonu - BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
Prof. Dr. M. BAĞLI : Bilgelerimiz ve Birlikte Yaşama Kültürü İzle Oku
Prof. Dr. H. AYDAR : Kırgızıstan'da Dindarlaşma Tirendi İzle  
S. ERGÜN : İmam-ı Rabbani, Abdulkadir Geylani ve Bediüzzaman'ın Fikri Hayatları, Reçeteleri ve Günümüze Yansımaları İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. K. TATLILIOĞLU : Ahi Evran'ın Öğretileri Doğrultusunda Günümüzün Ekonomik, Sosyal ve Psikolojik Sorunlarına Genel Bir Bakış Açısı İzle Oku
Doç. Dr. S. ŞEN : Kutadgu Biligin Bilgesi: Yusuf Has Hacib İzle Oku

Mevlana Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Prof. Dr. S. HAVERİ : Ahmed Yasevi’nin Türk-İslam Medeniyyetinin Teşekkülünde Rolü İzle Oku
Prof. Dr. N. ÖZTÜRK : Oğuz Kağan Bir “Bilge Kağan” mıdır?    
Doç. Dr. A. HAVERİ : Ahmet Yasevi ve Yunus İmre Poeziyasının Tesevvüfi Karşılaşdırılması   Oku
Doç. Dr. M. VURAL : Türk İslam Düşüncesinde Gazali İzle  
Yrd. Doç. Dr. H. İ. KAYA : Ebu’ul-Hasan Harakani İzle  

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - İNSAN VE TOPLUM
Yrd. Doç. Dr. R. TOPDEMİR : Selçuklu ve Osmanlı Devletinin Manevi Dinamikleri İzle Oku
Z. AKÇE : Bediüzzaman Said Nursi’nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri İzle Oku
Dr. N. GRAMATİKOVA : Haci Bektas Veli’nin ve Yunus Emre’nin Görüşleri ve Bulgaristanda Alevi-Bektasi Topluluğun Yaşamına ve Görüşlerine Yansıması İzle Oku

Sarı Saltuk Salonu - BİLGELERİMİZ VE BİLİM
Prof. Dr. H. ALTINTAŞ : On Sekizinci Yüzyılda Bir Pozitif İlim Öncüsü: Erzurumlu İbrahim Hakkı İzle Oku
Doç. Dr. G. ZAVOTCU : Yunus Emre Divanında İlim ve Bilgi İzle Oku
Doç. Dr. B. TATLI : Türk-İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: İslâmiyet Ruhumuz, Türklük Bedenimizdir. İzle Oku
Dr. B. Y. VLADIMIROVNA : Bilimsel Mirasın Modern Problemleri (Ahlaki ve Dini Bağlamda) İzle Oku
A.M. AZİZKIZI : Din ile İlmin Bütünleştiği Nokta İzle Oku
5. Oturum
Yunus Emre Salonu - TASAVVUF
Prof. Dr. H. KIRLANGIÇ : Molla Cami ve Şairliği İzle  
Prof. Dr. B. KEMİKLİ : Bir İrfan Ocağı: Kütahyalı Gaybî ve Ailesi İzle Oku
Prof. Dr. F. GURBANOV : Fuzuli Felsefesinde İlahi Aşk İzle Oku
G. YOLOĞLU : Mücize, Keramet, Firaset sahipleri. İstidraç. Şamanlık İzle Oku

Mevlana Salonu - TASAVVUF
Prof. Dr. M. ATALAN : Vîranî Baba’ nın Fakr-Nâmesinde Tasavvufî Unsurlar İzle Oku
Doç. Dr. O. N. KÜÇÜK : Bir Gönül Bilgesinin Gönül Tarifi İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. A. E. SEYHAN : Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin Sevgi, Merhamet Ve Hoşgörü Anlayışı İzle Oku
A. ASLAN : Tasavvuf ve İnsan    

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - TASAVVUF
Doç. Dr. M. GÜNEŞ : Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1772) nın Hayatı Üzerine Bir Değerlendirme İzle  
Yrd. Doç. Dr. M. AVCI : Anadolu'nun Manevi Muhafızlarından Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli İzle  
Yrd. Doç. Dr. M. ALİYEVA : Güneş Gibi Doğan Çilekeş Milletin Sesi Mircevat Ahıskalı İzle  
Yrd. Doç. Dr. R. UÇKUN : Saltuknâme’de Sarı Saltuk Gazi’ye Atfedilen Kerametler İzle Oku

Sarı Saltuk Salonu - TASAVVUF
Yrd. Doç. Dr. R. KELEŞ : Gâlib’in Has Bahçesinin Gülleri İzle Oku
Dr. N. YILMAZ : Mehmet Zahit KOTKU İzle Oku
Dr. S. MAHMUDOV : Seyid Ahmed İbn Mevlana Celaleddin Kasani'nin Orta Asya'nın Dini Hayatında ve Nakşibendi Tarikatının Gelişiminde Yeri ve Rolü İzle  
M. V. DÖRTBUDAK : Manisa Lalesi İzle Oku
T. TUĞRUL : Sarı Saltık’ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı İzle Oku
6. Oturum
Yunus Emre Salonu - İNSAN VE TOPLUM
Prof. Dr. A. U. BİNNATOVA : Huseyn Baykara ve Azerbaycan   Oku
Prof. Dr. İ. ÇETİN : Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi Aydını ve Düşünce Dünyası: Tursun Fakih İzle Oku
Prof. Dr. M. MUHİDDİNOV - Prof. Dr. J. ELTAZAROV : Ali Şir Nevâyî' nin Kamil İnsan Kavramının Yorumu ve Onun Çağdaş İnsani Gelişim Düşüncesiyle Felsefi-Estetik Açıdan Bağlantıları İzle Oku
Prof. Dr. R. QAFARLI : Bahtiyar Vahabzade Türk Dünyasının İstiqlal Şairidir İzle Oku
Doç. Dr. E. SÜLEYMANOV : Azerbeycan Milli Kimliğinin Korunmasında Vahabzade Faktörü İzle Oku

Mevlana Salonu - İNSAN VE TOPLUM
Doç. Dr. E. GERAYZADE : Hüseyin Cavit ve Mehmet Akif'te Vatanperverlik Konuları İzle Oku
Doç. Dr. K. KAHRAMANOVA : Genceli Niyazi'nin Bakış Açısıyla Güzel İnsan Toplumu İzle Oku
Doç. Dr. L. BAYRAKTAR : Dünya Sorunlarına Her Dem Taze Bir Cevap: Yunus Emre İzle  
Doç. Dr. N. BİRAY : Ahmet Baytursinuli: Başkaldiri ve İsyan İzle  
Yrd. Doç. Dr. A. KORKMAZ : Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç İzle Oku

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - FELSEFE
Doç. Dr. B. BALTACI : Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Bilge Şahsiyet “Mehmet Feyzî Efendi” İzle Oku
Doç. Dr. G. AYTAŞ : Hacı Bektaş-ı Velî’nin Oluşturduğu Düşünce Sisteminin Çeşitliliği ve Zenginliği İzle Oku
Doç. Dr. N. DORU : Molla Ahmet Cezeri’nin Varlık Düşüncesinde İnsanın Ontik Değeri İzle Oku
S. YERGALİ : İnsanlığın Türk Kökenli Üstadı: FARABİ İzle Oku

Sarı Saltuk Salonu - TASAVVUF
N. ARVAS : Nakşi Geleneğinin Bir Temsilcisi Olan Abdulhakim Arvasi'nin İstanbul Yansıması İzle Oku
Y. ALKIŞ : Anadolunun Fethi Ve Şehit Ebu’l-Hasan Harakanî İzle Oku
B. DERELİ : Tasavvufun (İlmü Ledün) Kültürünün Dünü ve Bugünü Günümüzdeki Önemi. İzle Oku
S. GÖKTUNA : Eşrefoğlu Rumi Hazretleri' nin Hayatı İzle Oku
7. Oturum
Yunus Emre Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Prof. Dr. E. YENİTERZİ : Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Zekâ Değerleri İzle  
Prof. Dr. A. KARAİSMAİLOĞLU : Mevlana ve Anadolu Geleneği İzle Oku
Prof. Dr. A. Y. ÇETİN : İrfan, İnsan ve Toplumsal Değerler Bağlamında Akşemseddin İzle Oku
Prof. Dr. B. KARİMOV : Вклад Ибн Сины В Мировую Философию İzle Oku

Mevlana Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Prof. Dr. F. G. MİRZAOĞLU : Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi ve Günümüz Türkistan Kültürüne Etkileri İzle  
Prof. Dr. B. KARLIĞA : Bir Medeniyet Düşünür Olarak Farabi İzle Oku
Prof. Dr. Ö. YILMAZ : Sufi-Alim, Edip-Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve Ahlak İzle Oku
Prof. Dr. Y. STOYANOV : Haci Bektash Veli and Bektashism as Religious and Cultural Bridge-Builders in the Turkic-speaking World and Beyond İzle  
Ass. Prof. E. CSAKI : Tarih Boyunca Türk Kültürünü Yücelten ve Katkıda Bulunan Kimi Bilgeler İzle Oku

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - DEĞERLER VE AHLAK
Prof. Dr. S. B. OMAY : Fazilet ve Sanat ile Örülen Muazzam Bir Şahsiyet: Şeyh Galib İzle Oku
Prof. Dr. M. H. ÇİÇEK : Halidî Bağdadî'nin Hayat Serüvenini Evrensel İnsanî Değerler Açısından Okumak İzle Oku
Prof. Dr. A. O. GÜNDOĞAN : Bir Ahlâk Filozofu: Nurettin Topçu   Oku
Doç. Dr. S. SOLMAZ : İdeal İnsan ve Toplum Bağlamında İbrahim Hakkı Hazretleri İzle  
Dr. H. BUDAK : Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî’nin Türk Dünyasına Etkileri İzle Oku

Sarı Saltuk Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Dr. G. VAKIFKIZI : Etno-Kulturoloji Değerler Kodeksi Olarak: Edip Ahmet Yukneki`nin Atabet ül-Hakayık Eseri İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. A. YILDIRIM : Mehmet Akif Ersoy’un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi İzle Oku
Dr. A. İNAK : Bediuzzaman ve 'İman Hizmeti' nin Birleştirici Yönü İzle Oku
M. ISABAEVA : İmam Serahsi Kimdir? İzle Oku
Dr. M. S. SEMİZADE : İran'da Etrek-Gürgen Edebi Mektebi İzle  
8. Oturum
Yunus Emre Salonu - BİLGELER
Doç. Dr. M. ERDOĞAN : Eski Türk Edebiyatının Bilgesi: Nabi İzle  
Doç. Dr. M. M. TULUM : Anadolu'da Bir Yesevî Dervişi: Ahmed Hazînî İzle Oku
Doç. Dr. S. TOLKUN : Sovyet Döneminde Yaşamış Bir Türkistan Bilgesi: Alihan Töre Saguni İzle Oku
Doç. Dr. F. AĞCA : Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has Hâcib İzle Oku
Yard. Doç. Dr. H. BİLTEKİN : XVIII. Asrın Müverrih ve Şairlerinden Râşid Efendi İzle Oku

Mevlana Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Doç. Dr. A. ALİEKBERLİ : Yunus Emre Tarihi Kimliğinin Azerbeycan'daki İzleri İzle Oku
Doç. Dr. M. ISMAYIL : Bahtiyar Vahabzade Yaraticiliğinda Milli Değerler – Sözlü Edebiyata Yansimalari İzle Oku
Doç. Dr. S. KALİYEVA : Farab Filoloji Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi İzle Oku
Doç. Dr. Y. SARI : Gaspıralı İsmail’den Cengiz Aytmatov’a Türkistan Coğrafyasında Medeniyet İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. S. ARMUTLU : Alî Şîr Nevâî’nin Farsça Divanı’nda Bir Gezinti İzle  

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - BİLGELER VE EĞİTİM
Prof. Dr. G. AKSOY : Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru İzle Oku
Prof. Dr. İ. DEMİRCİOĞLU : Türk Dünyası ve Değerler Eğitimi İzle Oku
Prof. Dr. M. AYDIN : Bilgelik ve Bir Bilge Olarak Yunus Emre İzle  
Doç. Dr. S. DOĞAN : Mesnevi’de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. E. AYAN : Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev’in Kara Sözlerinde Eğitim Şartı   Oku

Sarı Saltuk Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Doç. Dr. Z. MAMUTOVA : “Usul-i Cedid” Metodunun Kültürel Özellikleri İzle  
Yrd. Doç. Dr. G. T. CENİKOĞLU : Türk Dünyasında Nasreddin Hoca İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. H. V. İMAMOĞLU : Mevlana ve İslam Tasavvuf Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi ile Savaş ve Barış Öğretisi İzle  
Yrd. Doç. Dr. S. BASKIN : Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve İbn Muhammed Salih İzle Oku
Dr. C. BAYRAM : Türk Dünyası ve Yeni Medeniyet Tasavvuru İzle Oku
Dr. E. ADAY : Horasan Erlerinin Menkibevî Şahsiyetlerindeki Ortak Özellikler İzle Oku
9. Oturum
Yunus Emre Salonu - BİLGELER
Prof. Dr. A. YILDIRIM : Hoca Ahmed Yesevî Düşünce Sistemi, Kaynakları ve Tesirleri İzle Oku
Doç. Dr. D. HAMROEVA : Türk Dünyası Medeni-Manevi Devrimleri, Evrensel Rönesans, Sultan Hüseyn Baykara ve Alişir Nevai İzle  
Doç. Dr. C. ŞEN : Bir Bektaşi Babası Ali Rıza Öge'nin Hayatı ve Eserleri İzle Oku
Doç. Dr. A. İNAN : Büyük Müfessir Mustafa Hayri Efendi İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. İ. E. ARIOĞLU : Tekke-Tasavvuf Şiiri ve Hacı Bayram Veli'nin 'Noldu Bu Gönlüm' İlahisi İzle  
Yrd. Doç. Dr. A. SHALDARBEKOVA : Cokan (Muhammed Hanafiya) Valihanov – 19. Asrin Turk Bilgesi İzle Oku

Mevlana Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Doç. Dr. N. ŞİMŞEKLER - Dr. Ç. BAYRU : Hz. Mevlâna Öğretileriyle Bilgiden Bilgeliğe Ulaşmak İzle Oku
Doç. Dr. S. YILMAZ : Türk Mitolojisinde Bilgelik İzle  
Doç. Dr. İ. TÜZER : Tanzimat Dönemini Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Mithat Efendi ve Modernleşmemiz İzle  
Yrd. Doç. Dr. H. AKTÜRK : Alevî Bektaşî Hiyerarşik Yapılanmasında Rol Model Olarak Hacı Bektaş Velî İzle Oku
Yrd. Doç. Dr. M. N.YILMAZ : Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin Mimarları İzle Oku

Hoca Ahmet Yesevi Salonu - İRFAN-KÜLTÜR VE MEDENİYET
Yrd. Doç .Dr. M. TATÇI : Limni’de Sürgün Bir Veli: Niyazi Mısri Hazretleri ve Verdiği Mesajlar izle
Ö.KÜÇÜKMEHMETOĞLU: Musa Carullah’ın Hafız Dîvânı’nı Kazan Tatarcasına Şerhi Ve Bu Şerhte Onun Edebî Fikirleri   Oku